Wordt de Blockchain de grootste digitale revolutie sinds het internet?
Kennis
Stefan Naerebout

Wat houdt Blockchain precies in, wat kun je er mee en wat zijn de gevolgen voor de financiële sector?

Vrijwel iedereen heeft over de Blockchain gehoord, maar nog niet veel mensen zijn in staat het te doorgronden of het goed uit te kunnen leggen. Informatie over de Blockchain is vaak moeilijk leesbaar door het gebruik van vaktermen. Is de Blockchain een hype of wordt het de grootste digitale revolutie sinds het internet?

Wat is een Blockchain?

Een Blockchain is een technologie waarbij je decentraal zaken kunt uitwisselen zonder een uitvoerende en controlerende derde partij (bank, notaris, overheid, accountant). Je kunt de technologie het beste vergelijken met een grootboek dat via het netwerk wordt bijgehouden en gedeeld. Het grootboek is ten opzichte van het huidige systeem dus niet besloten en niet in het bezit van één partij maar staat samen in één grote database.

Hoe werkt de Blockchain?

Bij de Blockchain wordt voor overdrachten van eigendom en uitwisseling van informatie gebruik gemaakt van ‘smart contracts’. Een smart contract is een overeenkomst die is opgesteld in een programmeertaal en is vastgelegd in een Blockchain. Het is een stukje programmacode dat allerlei soorten afspraken en overeenkomsten automatisch kan uitvoeren. Bij een Smart contract mag een transactie alleen uitgevoerd worden als aan alle van te voren overeengekomen voorwaarden voldaan is. Voor iedere uitwisseling wordt er een nieuw regelitem aangemaakt waarin de transactie wordt gespecificeerd door middel van een code. Elke gebruiker heeft een publieke en een privé sleutel. Via publieke sleutels kan men transacties verzenden waarna deze ondertekend worden door de privé sleutel van de gebruiker. Om de uitwisseling plaats te laten vinden is er met de Blockchain dus geen tussenpersoon meer nodig. Er is sprake van een directe verbinding tussen partijen waarbij iedere verbinding in het netwerk een volledige kopie van de Blockchain bezit. Aan een Blockchain kunnen alleen nieuwe regels worden toegevoegd. Bestaande regels kunnen niet worden gemuteerd of verwijderd. Als er een nieuwe regel wordt aangeboden, gaan via het netwerk alle computers en servers de kopieën controleren. Wordt er geknoeid met uitwisselingen dan ontstaat er geen overeenstemming en weigert het netwerk de uitwisseling op te nemen in de lijst. Komen de kopieën met elkaar overeen, dan wordt de nieuwe regel aan de Blockchain toegevoegd en worden vervolgens alle kopieën die wereldwijd zijn opgeslagen op computers en servers gesynchroniseerd.

Wat kunnen we met de Blockchain?

Alles wat te maken heeft met overdracht van eigendom en uitwisseling van informatie komt in aanmerking voor de Blockchain technologie. Denk hierbij aan registratie en uitwisseling van: Crypto-valuta (Bitcoin), banktransacties, contracten, stemmen bij verkiezingen, energie, muziekrechten, transport, aandelen, kortom alles wat te maken heeft met vastleggen van gegevens, eigendomsrechten en identiteiten.

Wat zijn de voor- en nadelen van de Blockchain?

Het voordeel van de Blockchain technologie is dat het systeem niet afhankelijk is van de tussenpersoon. De gegevens zijn niet centraal opgeslagen maar op alle computers en servers die zijn verbonden met het netwerk. Dit maakt het zeer moeilijk om informatie te vervalsen en dat is zeer aantrekkelijk voor instellingen die met waardegegevens werken. Daarnaast kunnen overeenkomsten tussen twee of meerdere partijen goedkoper en sneller worden vastgelegd. De veiligheid en productiviteit van zaken doen gaan dus omhoog. Een ander voordeel is dat geld onder voorwaarden gereserveerd kan worden en niet aan andere doeleinden besteed kan worden. De nadelen liggen vooral bij de gebruikers. Consumenten worden nauwelijks beschermd als er zaken worden betaald maar niet geleverd, omdat transacties terughalen niet mogelijk is. De privacy van gebruikers neemt af omdat transacties openbaar zijn en de Blockchain is gebouwd op vertrouwen. Transacties zijn niet gekoppeld aan identiteiten maar aan codes. In de praktijk blijkt dat de identiteit van de eigenaar van de code eenvoudig te achterhalen is. In een openbaar Blockchainnetwerk is er momenteel geen duidelijk aanwijsbare partij of persoon die verantwoordelijk is voor het beschermen en bewaren van gegevens. Het gebruik van smart contracts brengt ook een aantal nadelen met zich mee. De contracten zijn onveranderbaar en onherroepelijk, dit kan problemen geven bij nietig verklaringen, faillissementen en veranderingen van de wetgeving. Specifieke afspraken in contracten die tot in detail worden onderhandeld, zijn moeilijk vast te leggen in smart contracts. Tot slot vallen de contracten niet onder juridische wetten van bepaalde landen.

Wat zijn de gevolgen voor de financiële sector?

Er wordt vaak geschreven dat de Blockchain de beroepen in de financiële sector overbodig maakt. Naar mijn mening zullen de beroepen niet overbodig worden maar zal de macht van de tussenpersoon afnemen en worden de werkzaamheden in de toekomst anders. Het vertrouwen in specialisten is immers moeilijk te vervangen door technologie. Belanghebbenden bouwen op het oordeel van een accountant als het gaat om het nemen van beslissingen. De werkzaamheden van de accountant tijdens de jaarrekeningcontrole zullen afnemen, omdat het netwerk zelf alle transacties controleert en vastlegt. De controle bij het programmeren en afsluiten van contracten zal toenemen om te kunnen steunen op de uitkomsten van de blokchain. De invloed op de rol van notarissen zal groter zijn dan bij andere beroepen. De consument kan immers zelf overeenkomsten opstellen en invoeren als een smart contract. Via het netwerk kan alle benodigde betrouwbare informatie opgevraagd worden. Het werk van de controller zal ook veranderen. Administreren en verzamelen van informatie wordt met de Blockchain nog gemakkelijker. Aan de hand van smart contracts worden facturen automatisch ontvangen en betaald, btw wordt verrekend en er hoeft geen aangifte meer gedaan te worden. Hierdoor heeft de controller op elk gewenst moment duidelijk inzicht in betalings- en leveringsgedrag van consumenten en leveranciers. Periodieke rapportages kunnen rechtstreeks op dashboards worden weergegeven en ingezien worden door de directie. De beslissingen die vooraf worden vastgelegd kunnen niet worden aangepast, ingevoerde begrotingen kunnen niet meer worden bijgesteld en geld kan automatisch gereserveerd worden voor desbetreffend doeleinde en niet ergens anders aan worden uitgegeven. Naar verwachting zullen controllers met de komst van de Blockchain zich meer gaan richten op het meedenken over bedrijfsvoering, processen, strategie en verdienmodellen. Voor bankiers zal er op het gebied van internationale transacties veel veranderen, omdat dit via de Blockchain technologie sneller, goedkoper en veiliger kan plaatsvinden. Voor gewone betalingen zal de invloed van de Blockchain kleiner zijn, omdat de banken momenteel al gebruik maken van snelle moderne systemen.

Wordt de hype werkelijkheid?

Het is moeilijk te zeggen waar dit naar toe gaat. Dat er veel potentie en mogelijkheden zijn is duidelijk, echter zal er nog enkele jaren overheen gaan voordat de technologie globaal uitrolt. Momenteel zijn de toepassingen van de Blockchain technologie nog beperkt. Veel banken, bedrijven en accountantskantoren experimenteren met deze technologie. Zij doen onderzoek, investeren en zijn allemaal hard op zoek naar Blockchainexperts. De mogelijkheden voor de toekomst zijn veelbelovend. De tools zullen makkelijker worden naarmate de technologie van de Blockchain meer toegepast wordt. Het meest voor de hand liggend lijkt het gebruik van applicaties waarmee je contracten kunt opstellen en transacties kunt doen. Hoe snel Blockchain technologie relevant wordt en hoe groot de impact is, weten we dus nog niet. Verwacht wordt dat het net als internet en de mobiele telefoon de hype-cycle van Gartner (1) zal volgen en we op dit moment in het piekjaar zitten.

http://www.watisBlockchain.nl/

https://www.accountant.nl/artikelen/2016/3/zeven-vragen-over-Blockchain/

http://www.42bis.nl/2014/10/bitcoin-jip-en-janneketaal/

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/Blockchain/

https://www.linkedin.com/pulse/Blockchain-explanation-your-mum-could-understand-jamie-skella?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B%2BvenxNmiqVIU%2FFeJcyYiSQ%3D%3D

https://blog.openlucius.com/en/blog/bitcoin-foundation-Blockchain-replaces-bankers-can-drupal-help

https://www.emerce.nl/achtergrond/juridische-hindernissen-Blockchain

https://financieel-management.nl/artikel/5-financiele-diensten-die-door-Blockchain-verdwijnen

http://www.venturemedia.nl/Gartner-Hype-Cycle.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle#/media/File:Gartner_Hype_Cycle.svg

https://klaas.leuss.ink/blog/wat-is-Blockchain/

De Gartner Hype Cycle onderscheidt verschillende fasen. (Technology trigger, Peak of inflated, Desillusionment, Slope of enlightenment, Plateau of productivity) (zie noot 1)


Inschrijven
Nadat jij je hebt ingeschreven sturen we je een bevestiging via de email.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Onderwerpen:
Over de auteur
Stefan Naerebout

Stefan Naerebout is financieel interim manager bij HighQ. Hij vervult functies uit in finance & control.