Bent u in control?

BENT U IN CONTROL? Een populaire vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Niet alleen omdat je toch een zo volledig mogelijk antwoord wil geven maar ook omdat je met de billen bloot moet. Er zijn verschillende invalshoeken te bedenken om een antwoord op deze vraag te geven.
Blog in control zijn

Bent u in control? Het lijkt een makkelijke vraag, maar het antwoord is niet zo makkelijk. Want wanneer ben je in control? Wat houdt het precies in?

Definitie

Control kan als volgt gedefinieerd worden: ‘Control is het geheel van maatregelen gericht op het optimaal sturen en beheersen van organisaties, van primaire processen en kerntaken binnen deze organisaties, op basis van de aan processen en taken te stellen eisen.’ Dit klinkt goed natuurlijk, maar hoe werkt dit nu? Laten we naar een theoretisch model kijken, de Deming Cycle.

Deming Cycle

Planning & Control Cyclus - HighQ

De PDCA Cycle van Deming bestaat uit vier elementen die op elkaar aansluiten. De vier elementen zijn Plan, Do, Check en Act. Plan is de eerste fase waarin, vanuit de strategie, verwachtingen worden gedefinieerd. Het opgestelde plan is het kader voor de uitvoerende activiteiten. Hier worden ook prestatie indicatoren vastgesteld. Met Do wordt de uitvoerende tweede fase van de activiteit bedoeld. In de derde fase Check worden de resultaten van de uitvoering vergeleken met de geplande resultaten. Verschillen worden geëvalueerd en verklaard. In de laatste fase Act stelt, waar nodig, het management de plannen bij of neemt het management maatregelen om het plan te halen.

In de eerder genoemde definitie staat: optimaal sturen en beheersen van organisaties, primaire processen en kerntaken, op basis van de aan processen en taken te stellen eisen. Dat zien we in Deming Cycle terugkomen. Er worden eisen of doelstellingen gesteld aan de processen. Op die manier heeft de Deming Cycle invloed op het optimaal sturen en beheersen van de organisatie.

Er kleeft echter wel een nadeel aan de Deming Cycle. Want wat als de Cycle niet of onvoldoende werkt? Hoe kom je achter de oorzaken waarom een Planning & Control Cyclus niet werkt? Waar kan je verbeteren?

Control Scan

HighQ heeft een Control Scan ontwikkeld waar wij uw organisatie doorlichten en inzicht geven in de kwaliteit van de Planning & Control. Het is tegelijk een vertrekpunt voor het verbeteren van de Planning & Control Cyclus. Dit doen we door gebruik te maken van het Huis van Planning & Control, dat vijf deel dimensies kent die tezamen de bouwstenen zijn voor Planning & Control. De vijf bouwstenen zijn beleid, organisatie, instrumenten, processen en cultuur.

Benieuwd geworden?

Benieuwd naar hoe HighQ Planning & Control verder brengen? Download hier onze Whitepaper waarin het Huis van Planning & Control verder wordt uitgelegd. In dezelfde Whitepaper vindt u ook meer informatie over de HighQ Control Scan. Wilt u direct al meer weten of weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan direct contact met ons op.

Contact

E-mail info@highq.nl
Telefoon: 0348-460411

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over HighQ en heb je een vraag over de wereld van finance en data? Stel dan gerust jouw vraag. We helpen je graag verder.

HighQ Helpt Jou Verder

Aanmelden nieuwsbrief