Het morele kompas van de CFO

De CFO staat als financieel en ethisch leider van een organisatie altijd in de spotlight. Het morele kompas leidt de CFO in de goede richting.


Onlangs las ik een hoofdstuk uit het boek “De oplossing is het probleem niet” van Dr. Edgar Karssing.
Dit hoofdstuk over moreel leiderschap begint met de volgende quote:

 

“Moreel leiderschap is één van de belangrijkste succesfactoren voor het onderhouden en versterken van compliance & integriteit in uw organisatie. En één van de meeste onderschatte en kwetsbare succesfactoren.”

 

Als ik dan dagelijks in het Financiële Dagblad moet lezen dat bestuurders, directeuren en zelfs “het geweten” van de organisatie, de CFO, uit de bocht zijn gevlogen (soms niet onwettig maar wel onwenselijk) stel ik me, enigszins geholpen door de 7 integriteitsfactoren uit het boek “Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen” van Muel Kaptein de volgende vragen?

 

Vragen                                                      

Integriteitsfactor

De CEO is samen met de CFO vaak de initiator van de strategie van de organisatie met bijbehorende waarden en normen. Ze weten dit ook goed te vertalen naar de werkvloer.

 • Hebben CFO’s helderheid over hun eigen waarden, normen, verantwoordelijkheden en verwachtingen?

 • Is de CFO bezig met zelfreflectie?                                      

Helderheid (normen / waarden / verantwoordelijkheden)
Bij helderheid gaat het om de mate waarin de organisatie voor bestuurders, managers en medewerkers duidelijkheid creëert over wat er van hen wordt verwacht;

 • Betekent voorbeeldgedrag dat voor CFO’s de lat hoger ligt dan voor medewerkers?

 • Mogen CFO’s afwijken van procedures die ze zelf hebben ingesteld?

Voorbeeldgedrag
Mensen lezen de voor hen van toepassing zijnde normen af aan het gedrag van (vooral) die mensen die voor hen rolmodellen zijn. Binnen organisaties zijn dit naast de eigen leidinggevenden, het hogere management en het bestuur. Goed voorbeeld doet goed volgen en slecht voorbeeld doet slecht volgen;

 • Weten CFO’s eigenlijk wel wat er speelt in de organisatie?

 • De CFO is verantwoordelijk dat de business goed financieel begeleid wordt. Kunnen ze dit eigenlijk wel goed waarmaken?                    

Uitvoerbaarheid
Het gaat er binnen organisaties niet alleen om dat mensen weten wat ze moeten doen, maar ook dat ze het kunnen doen. Een belangrijke reden voor niet-integer gedrag is vaak dat mensen worden opgezadeld met onrealistische doelen en onvoldoende middelen;

 • Loopt de CFO wel eens op de werkvloer?

 • Hoe komt de communicatie van beneden naar boven?

 • Hoe betrokken is de CFO zelf bij de organisatie of is het een passant?

Betrokkenheid
Bij betrokkenheid gaat het om de vraag in hoeverre mensen worden gemotiveerd om zich in te zetten voor de belangen van de organisatie. Achteloosheid, gebrek aan motivatie en loyaliteit, respectloze behandeling kunnen een bron van niet-integer gedrag zijn;

 • Hoe transparant rapporteert de CFO aan de toezichthouder?

 • Of worden rapporten op maat gemaakt?

 • Waarom doet de CFO dat?

Transparantie
Bij transparantie gaat het om de mate waarin mensen zicht hebben op zowel hun eigen gedrag als op dat van anderen. Transparantie is van belang omdat ze bijsturing en correctie mogelijk maakt, maar ook omdat ze het bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef van mensen vergroot. Hoe lager de detectiekans, hoe groter de overtreding;

 • Is de CFO in staat niet alleen de medewerkers aan te spreken maar ook de CEO?

 • Durft de CFO zijn rug recht te houden bij lastige kwesties?

 • Mogen medewerkers de CFO aanspreken zonder te vrezen voor hun baan?

Bespreekbaarheid
Hierbij gaat het om hoeveel ruimte mensen binnen de organisatie hebben om standpunten, gevoelens, dilemma’s en overtredingen aan de orde te stellen. Wanneer praten over integriteit een taboe is, dan wordt de doofpot al snel een beerput;

 • In hoeverre zorgt de CFO voor de bescherming van de business met een goed ingeregeld risk & compliance systeem?

 • Hoe is de balans tussen compliance en vertrouwen hebben in medewerkers?

Handhaving
Bij handhaving gaat het om de mate waarin mensen worden gewaardeerd, of zelfs beloond voor gewenst gedrag, gestraft voor ongewenst gedrag en in hoeverre er wordt geleerd van fouten, incidenten en ongelukken. Niets is zo dodelijk als integriteitsbeleid dat met veel tamtam wordt geïntroduceerd en dat de eerste de beste overtreder niet wordt bestraft.

 

De CFO staat als financieel en ethisch leider van een organisatie altijd in de spotlight. De CFO heeft een grote invloed op de reputatie en het succes van de organisatie waarvoor hij/zij werkt.

Dit impliceert dat de CFO altijd “Z.U.S.” (Zorgvuldig; Uitlegbaar; Standvastig) moet toepassen.

 

De CFO moet “Zorgvuldig” zijn, rekening houden met rechten, belangen en welzijn van alle belanghebbenden.

 

De CFO moet zaken kunnen “Uitleggen” en beslissen op basis van goede argumenten

 • vanuit maatschappelijk perspectief;
 • vanuit professioneel perspectief;
 • vanuit perspectief medewerker;
 • vanuit persoonlijk perspectief.

 

De CFO moet “Standvastig” zijn. Hij/zij moet zijn/haar rug recht houden bij verleidingen.

 

HighQ zal vanaf maart 2013 samen met Business Universiteit Nyenrode en NIVE wetenschappelijk onderzoek doen naar de integriteit van de CFO/Controller. De resultaten zullen eind 2013 gepubliceerd worden. In april organiseert HighQ in samenwerking met Nyenrode een masterclass “Het morele kompas van CFO” voor financieel eindverantwoordelijken.

 

Wilt u reageren op dit artikel? Plaats hieronder uw reactie.

Klik hier om naar de homepagina van HighQ te gaan. 

6 reacties
Charlotte Müller
zaterdag 29 juni 2019 om 15:52

Hallo, mijn naam is Charlotte Müller, ik ben een Duits en ik ben de algemene manager van Moon Light Loan Firm. Heeft u een korte, lange of korte termijn lening nodig met een relatief lage rente van slechts 3%? Heeft de moeilijkheid van de economie dit jaar invloed op u? Wij bieden veilige en beveiligde leningen (moonlightloanfirm@gmail.com)

 

 

 

* Zoekt u geld om kredieten en schulden af ​​te betalen?

 

* Zoekt u financiering om een ​​eigen bedrijf op te zetten?

 

* Heeft u behoefte aan particuliere of zakelijke leningen voor verschillende doeleinden?

 

* Zoekt u leningen om grote projecten uit te voeren?

 

 

 

Als uw antwoord ja is, kan ik u van dienst zijn.

 

 

 

* Ik kan u tot € 10.000.000 euro aanbieden.

 

* U kunt kiezen tussen 1 tot 30 jaar om terug te betalen.

 

* U kunt kiezen tussen maandelijks en jaarlijks terugbetalingsplan.

 

* Flexibele leningvoorwaarden.

 

 

 

Alsjeblieft als je geïnteresseerd bent, kom dan terug met mij via dit e-mailadres: (moonlightloanfirm@gmail.com)

 

 

 

U hebt 100% garantie dat u uw lening zult ontvangen aan het einde van deze leningstransactie.

 

 

 

We zijn gepassioneerd over het tellen van financiële inclusie.

 

Onze leningen en beleggingsproducten zijn ontworpen om u gemak en waarde te bieden.

 

 

 

Hartelijke groeten

 

Mevrouw Charlotte Müller

Brett Roberts
dinsdag 25 juni 2019 om 13:15

Mijn bedrijf houdt zich bezig met bedrijfsfinanciering en het geven van contanten aan particulieren, bedrijven en bedrijven tegen een lage rente. Mocht u interesse hebben, neem dan contact met mij op voor meer informatie Email: centurycreditacceptance@gmail.com

love
maandag 28 januari 2019 om 06:16

No matter how old you are, family history is important. While you might not think so at the time, as you get older there will be things you and your grandchildren will want to know. Most of us don't realise it until the older generations are gone and you can't replace first hand comments. Don't just put in about the good times, add in the harder times and how you overcame those trials. Another thing to remember is what caused the deaths of those you loved. There are many things that have been found to continue into future generations that knowing it runs in the family can be helped with now or possible in the future. prevention starts with knowing where to start. I wish someone had taken the time to write these things down for mew to be able to go back to. My Grandmother and my mother told us many stories of what things happened in their lives and about the people in their lives. I now wish someone had written those things down since both have passed now. But I never thought at that busy point in my life that I would one day want to remember all those things. So much family history is lost when the older generations are gone. Please pass it on to your family while you can. You can even just do it digitally so it can be accessed by family later on.Family pictures are something to cherish also. Just be sure to write down who is pictured in them, where they are taken and when. I have found family pictures that no one now even knows who is in them.

 

 

 

AKHERETEMPLE@gmail.com

 

or

 

call/whatsapp:+2349057261346

Josef Lewis
maandag 14 januari 2019 om 07:17

Ben je financieel down of heb je een lening nodig om je eigen bedrijf op te zetten of je bedrijf naar een hoger niveau te tillen? We geven lening zo laag mogelijk tegen 2% tarief bieden wij bedrijfslening, huislening enz. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via e-mail: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / WhatsApp: +16626183756, bereik ook onze aanvullende

 

Website: progresivefunding.wordpress.com.. voor meer informatie.

VIC
dinsdag 13 november 2018 om 02:49

Heeft u een dringende lening nodig om uw rekeningen te betalen, een huis te kopen, te herfinancieren of een nieuw bedrijf op te bouwen, persoonlijke lening, om een auto te kopen? enz.

 

Neem contact op met een bekende kredietverstrekker zonder bang te zijn verloren te gaan. wij bieden leningen aan mensen die een financiële lening nodig hebben tegen 3% rente. neem vandaag nog contact met ons op voor uw snelle en handige leningaanvraag over onze leenservice.

 

Neem contact met ons op met een van de onderstaande gegevens.

 

E-mail: financial_creditloan@outlook.com

Walter Jongenelis QC.
donderdag 28 februari 2013 om 12:26

Een leuk artikel doch het valt mij op dat vooral gesproken wordt over de CFO, terwijl vrijwel alle belangrijke aspecten vooral liggen op het niveau en het aandachtsveld van de overall controller.

De overall controller is namelijk bij uitstek de grootste deskundige en specialist die verantwoordelijk is voor de advisering van CFO en CEO en de andere leden van het MT op alles van het gebied van financiën, fiscale zaken, ICT, marketing, de inzet van middelen (mensen, machines, geld), en de beheersing van de processen vanuit een signalerende analyserende en verbindende rol.

In de kern adviseert de echte overall controller over alles wat te maken heeft met de versterking van het verdienmodel van de organisaties en draagt hij tevens zorg voor voldoende relevante betrouwbare informatie opdat de beslissers in de organisatie op ieder niveau in staat zullen zijn om de juiste beslissingen te nemen met het oog op de continuïteit en vooral de toekomst van de organisatie.

De CFO en controller vormen samen het team, doch de CFO is de beslisser en de controller de adviseur. Voor de functie van CFO zijn andere persoonlijke kenmerken vereist, dan voor de functie van een topcontroller. In veel organisaties waar het mis is gegaan is onvoldoende aandacht voor het riskaspect van governance en compliance en een onvoldoende positief kritische houding vanuit de overall control functie mogelijk gebleken. Ik spreek hier uit ervaring.

Zelf heb ik niet veel op met een wetenschappelijk onderzoek naar de integriteit van de CFO / Controller. Immers we weten al wat er mis is, en waarom zaken mis gaan, het gaat er nu om van wat is nodig om dit positief te veranderen. Ook daar heeft de praktijk reeds het antwoord op gevonden.

Het antwoord is namelijk gelegen in minder algeheel bevoegd maken, meer werken met procuratie, meer eisen aan risk, governance en compliance en een andere HRM-recruiting van topfunctionarissen en een aanpassing van de misstanden in de beloningsstructuur.

Want daar waar Controlling niet goed is georganiseerd en ook de CFO en CEO vooral ROOD zijn georiënteerd (DISC-profiel) daar gaat het mis indien de Control functie niet voldoende BLAUW-GROEN is ingericht.

Alles draait dus om informatie, macht en voldoende flexibiliteit om te schakelen in oriëntatieniveau en vooral deskundigheid.

De laatste tijd glijdt Nederland af richting middelmatigheid. Het wordt tijd dat we de waarde weer leren te waarderen van excelleren en van vooral het leren echt te luisteren naar elkaar (senioren+junioren). Ook daar schort het aan in veel organisaties.

Walter Jongenelis QC.

Reageren Laat ons weten wat je vindt van deze blog. Velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht.
Naam *
E-mail (wordt niet getoond op de website) *
Reactie *

De schrijver

Theo Quaijtaal

Theo Quaijtaal is directeur van HighQ. Hij heeft meer dan 20 jaar kennis en ervaring in het financieel interim management vak.

Neem contact op

Recente artikelen van Theo Quaijtaal

Populair