Flexibilisering van de arbeidsmarkt noopt tot hervorming

De enorme groei van de flexwerkers


De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt zet in hoog tempo door volgens een artikel in het FD van 19 mei jl. In 2007 was 1 op de 5 werknemers een flexwerker, in 2013 1 op de 4 en de verwachting voor 2020 is dat bijna 1 op de 3 werknemers een flexwerker is. Een opmerkelijke trend die nogal wat betekent. Vakbonden kijken bijvoorbeeld zeer kritisch naar deze ontwikkeling aangezien de flexwerker veel minder rechten heeft. Vooralsnog is de politiek niet in staat om hier adequaat op te reageren.

Veel van de flexwerkers zijn de zogenaamde ZZP’ers. Ook deze groep is fors toegenomen en een van de kenmerken is dat deze zelfstandigen geen werknemersverzekeringen betalen en daar dus ook geen recht op hebben indien  nodig, denk hierbij bijvoorbeeld aan de WW. Maar dat betekent ook dat de financiering van ons sociale stelsel gevaar loopt. Het wordt tijd dat Den Haag dit gaat oppakken en hervormen, want dit is op lange termijn niet houdbaar. Door druk op inkomsten zie je dat er veel ZZP’ers slecht of niet verzekerd zijn.  Als ondernemer moet je zelf zorgdragen voor een verzekering en je pensioen. Hier ligt de verantwoordelijkheid duidelijk bij de ondernemer, maar misschien kan de overheid hierop inspelen en speciale pakketten aanbieden voor deze groep en is dit ook een goede oplossing voor ons sociale stelsel.

Er is echter nog een andere hervorming nodig en dat is de wetgeving rondom de VAR. Nog steeds is deze wetgeving niet duidelijk geformuleerd en niet makkelijk toepasbaar. De belastingdienst is als uitvoerder bezig om de VAR wetgeving middels rechtszaken scherper te krijgen. Nu verdienen hier hele volksstammen een aardige boterham in, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. Onlangs zag ik bij het programma Kassa  een zelfstandig verpleegkundige die werkzaam is in de terminale zorg. Zij kreeg geen VAR, want zij acquireerde niet haar eigen klanten. Enigszins wanhopig stelde ze dat het wel heel raar zou zijn als zij op een IC afdeling van een ziekenhuis haar visitekaartjes zou gaan rond delen.  Ook het wel of niet hebben van een gezagsverhouding met de opdrachtgever blijft een grijs gebied in de wetgeving. Ik vrees dat 99% van de ZZP’ers te maken heeft met een gezagsverhouding en dat is natuurlijk niet zo gek, iedereen heeft wel een baas. (al was het maar thuis)

Kortom Den Haag er is genoeg werk te doen voor een inmiddels enorm grote groep in Nederland; de Flexwerker. Negeer het niet en schuif het niet door aan de volgende regering. 

Wilt u reageren op dit artikel? Plaats hieronder uw reactie.

Klik hier om naar de homepagina van HighQ te gaan.

De schrijver

Peter van Herk

Peter van Herk is directeur van HighQ. Hij heeft meer dan 20 jaar kennis en ervaring in het financieel interim management vak.

Neem contact op

Recente artikelen van Peter van Herk

Populair