Wijzigingen in de Herzieningswet – De taken van de woningcorporatie

Maar liefst één op de drie Nederlanders woont in een huis van een woningcorporatie, van wie de belangrijkste taak is om mensen te huisvesten die daar zelfstandig niet toe in staat zijn.


Na een stelselwijziging in de 20e eeuw binnen de sociale woningsector hebben zich incidenten, waarvoor de sociale huurders opdraaien, voorgedaan die niet in lijn zijn met de kerntaak van woningcorporaties. Zoals een Maserati als dienstwagen en de adoptie van een aap. Naar aanleiding van het schandaal bij Vestia besluit de Tweede Kamer unaniem tot een parlementaire enquête naar het stelsel van woningcorporaties. 

De commissie Van Vliet constateert in haar rapport dat er veelal sprake is van wanbestuur, financieel mismanagement, falend toezicht, falende politiek, gebrek aan duidelijke grenzen, weinig risicobesef, zelfverrijking en het ontbreken van een moreel kompas. De commissie heeft in haar rapport goed duidelijk gemaakt wat de doelen moeten zijn de volkshuisvesting en dat ook de politiek hierin moet volgen.

De Tweede kamer heeft inmiddels ingestemd met de Novelle Herzieningswet inclusief 17 amendementen, van de Minister van Wonen en Rijksdiensten. Deze amendementen komen veelal overeen met de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Van Vliet.

Bij invoering van de Novelle zullen de toegestane taken aan maatschappelijke vastgoed en leefbaarheid worden beperkt. Daarnaast moeten woningcorporaties zich gaan richten op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Corporaties zullen een administratieve scheiding moeten aanbrengen tussen DAEB en niet-DAEB taken, maar mogen er ook voor kiezen om de taken juridisch te scheiden. Wanneer men kiest voor een administratieve scheiding zijn de eisen met betrekking tot de uitvoering van niet-DAEB taken strenger. De financiering en beoordeling van niet-DAEB taken moet worden voldaan tegen commerciële maatstaven, dit geldt ook voor taken die gekoppeld zijn aan DAEB taken. Dit beleid is in lijn met de wens van de commissie en regering om wooncorporatie zich weer op de kerntaken te laten richten. Het maatschappelijk beschikbare vermogen dient te worden ingezet ten behoeve van de kerntaken.

De huidige niet-DAEB takenportefeuille van corporaties dienen in de komende jaren te worden afgebouwd tot de in de regelgeving vastgelegde maatstaven. Mocht een corporatie toch nieuwe niet-DAEB taken willen uitvoeren dan kan zij dit enkel na toestemming van de Minister.

Welke activiteiten zijn in de toekomst nog aan te gaan voor woningcorporaties?

In de wet is vastgelegd dat gemeenten in hun woonvisie uiteenzetten welke taken moeten worden opgepakt door woningcorporaties. Deze woonvisie bevat ook niet-DAEB activiteiten. Middels prestatieafspraken tussen gemeente, huurders(organisaties) en corporaties moet worden vastgelegd welke niet-DAEB taken door corporaties moeten worden uitgevoerd. De prestatieafspraken moeten er voor zorgen dat incidenten kunnen worden voorkomen. De Minister heeft de taak om te monitoren of de prestatieafspraken wel degelijk gemaakt worden.

Dit betekent dat de uit te voeren taken van corporaties met behulp van maatschappelijk vermogen worden beperkt tot: het voorzien van maatschappelijk vastgoed ten behoeve van vastgoed als tijdelijke opvang. Voorbeelden hiervan zijn opvangcentra, ziekenhuizen, woonzorggebouwen en ruimte voor dagbesteding van zorgbehoevenden. Daarnaast kunnen corporaties zich richten op de kleinschaligere voorzieningen, hierbij moet worden gedacht aan buurt-, gemeenschapscentra, bibliotheken en overig vastgoed ten behoeve van de leefbaarheid, restrictie hierbij is het ontbreken van commerciële activiteiten.

Wilt u reageren op dit artikel? Plaats hieronder uw reactie.
Klik hier om naar de homepagina van HighQ te gaan.

Reageren Laat ons weten wat je vindt van deze blog. Velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht.
Naam *
E-mail (wordt niet getoond op de website) *
Reactie *

De schrijver

Jeffrey Crama

Jeffrey Crama is financieel interim-manager bij HighQ

Neem contact op

Recente artikelen van Jeffrey Crama

Populair