De juiste controller op de juiste plek

Ondanks de crisis zijn er nog steeds organisaties die volop groei laten zien. Hoe zorgen we ervoor dat we gezond doorgroeien en klaar zijn voor de verdere toekomst?


Ondanks de crisis zijn er nog steeds organisaties die volop groei laten zien. HighQ heeft gelukkig ook opdrachtgevers die tot deze groep behoren. Deze klanten staan voor andere uitdagingen. Zij stellen vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat we gezond doorgroeien en klaar zijn voor de verdere toekomst?

 

HighQ ondersteunt een groeiend familiebedrijf met vraagstukken over hoe eigendom, toezicht, besturing en management op een praktische manier ingericht kan worden. Niet alleen vraagstukken rondom parallelle planning (doelstelling familie – doelstelling bedrijf) en technische juridische kwesties komen in dit project aan bod, maar vooral ook vragen rondom informatiestromen. Specifiek financiële informatiestromen (zie figuur 1). De financiële kolom speelt de belangrijkste rol in het juist, volledig en het met een ‘business visie’ opleveren van deze informatiestromen. Om informatiestromen soepel te laten lopen dient de financiële kolom op een efficiënte manier ingericht te zijn. Daarbij horen uiteraard ook de juiste personen met de juiste competenties.

 

 

Zijn de juiste competenties aanwezig in de financiële kolom?
Vaak denkt de directie dat de “controller” toekomstgerichte business informatie moet kunnen opleveren. Echter, controllers zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn controllers die heel goed en accuraat zijn in het vastleggen van transacties. Er zijn ook controllers die de vertaalslag kunnen maken naar toekomstgerichte ‘business’ informatie. De tegenstellingen in de gedragsprofielen van deze twee groepen controllers zijn opvallend groot. Door ontwikkelen vanuit financial control naar business control is niet vanzelfsprekend (zie tabel hier onder).

 

Gedragsprofiel financial controller

Gedragsprofiel business controller

Meer introvert dan extravert

Meer extravert dan introvert

Ingetogen

Open houding

Verandering op basis van goede argumenten

Flexibel

Handelen vanuit inhoud

Overtuigend

Volgen van procedures en richtlijnen

Meedenken

Gericht op inhoud

Gericht op mensen (servicegericht)

Gericht op feiten en details

Doelgericht

Gedragsprofiel grotendeels gestuurd vanuit de ratio

Gedragsprofiel grotendeel gericht vanuit het gevoel

 

Vanuit de ervaring weten we dat veel management teams worstelen met goede stuurinformatie die ze aangereikt krijgen van financiën.  Vaak zijn er geen of goede dashboards aanwezig. De financial controller heeft niet juiste competenties om dit op te leveren. Naast dat de operationele organisatie lean ingericht moet zijn, zal er gekeken moeten worden naar een effectieve en efficiënte ingerichte financiële administratie. Een financiële administratie waar de AO/IC zo is ingericht dat er betrouwbare managementinformatie wordt opgeleverd door de business controller. 

 

Wilt u reageren op dit artikel? Plaats hieronder uw reactie.

Klik hier om naar de homepagina van HighQ te gaan.

De schrijver

Theo Quaijtaal

Theo Quaijtaal is directeur van HighQ. Hij heeft meer dan 20 jaar kennis en ervaring in het financieel interim management vak.

Neem contact op

Recente artikelen van Theo Quaijtaal

Populair