Hoe presteert Heineken: de cijfers achter de cijfers

Heineken rapporteerde over 2015 omzetgroei en winstgroei en dat is uiteraard positief. Maar om beter inzicht te krijgen in de financiële prestaties, moeten we kijken naar de cijfers achter de cijfers.


In februari 2016 schreef de Volkskrant het volgende:

“Volgens Heineken nam de bierverkoop afgelopen jaar met 2,3 procent toe. De omzet steeg mede door gunstige wisselkoersen met 6,5 procent tot 20,5 miljard euro. Op eigen kracht werd een plus van 3,5 procent gerealiseerd. De nettowinst ging met 16 procent omhoog naar 2 miljard euro.”

Heineken rapporteerde over 2015 omzetgroei en winstgroei en dat is uiteraard positief. Maar om beter inzicht te krijgen in de financiële prestaties, moeten we kijken naar de cijfers achter de cijfers: de financiële ratio’s (kengetallen). Normaal gesproken zou je (de meeste) ratio’s zelf moeten berekenen, maar de kengetallen van Heineken zijn ook beschikbaar op de site van Het Financieele Dagblad. Voor vergelijkingsdoeleinden heb ik de financiële ratio’s van grootste concurrent Ab InBev ook erbij gehaald.

In bovenstaand overzicht is te zien dat de brutomarge van Heineken voor het derde jaar op rij gestegen is (21,3% naar 22,3%). Echter, als we de brutomarge vergelijken met de marge van Ab InBev (bekend van merken zoals Budweiser, Corona en Hoegaarden), dan valt op dat de brutomarge van Heineken beduidend lager ligt. Ook de rentabiliteit op eigen vermogen (REV= nettowinst / eigen vermogen x 100%) van Heineken is lager dan die van de concurrent: 14,0% om 19,6%.

Als we naar solvabiliteit kijken, dan zien we bij Heineken een stijgende lijn terwijl de solvabiliteit van Ab InBev de afgelopen jaren gedaald is. In 2015 was de solvabiliteitsratio (= eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) van Heineken 35,9% (Ab InBev: 31,3%). Over het algemeen is een waarde tussen de 25% en 40% gewenst. We kunnen dus concluderen dat Heineken solvabel is en daarmee in staat is om aan zijn langlopende verplichtingen te voldoen.

 

De current ratio (vlottende activa/kort vreemd vermogen) van Heineken lag in 2015 op 0,7 en dit is redelijk in lijn met voorgaande jaren. Voor Ab InBev was de current ratio het afgelopen jaar 0,6. Normaal gesproken is een waarde van minimaal 1,5 gezond. Een waarde onder de 1 (negatief nettowerkkapitaal) kan een signaal zijn dat een bedrijf liquiditeitsproblemen heeft.

De quick ratio ( (vlottende activa – voorraden) / vlottende passiva) van Heineken was vorig jaar 0,5 (5-jarengemiddelde: 0,5) en bij Ab InBev was dit 0,6 (5-jarengemiddelde: 0,6). Blijkbaar kan Heineken zo snel aan z’n geld komen dat een lage ratio volstaat. Heineken noteerde vorig jaar een (positieve) nettokasstroom van 252 miljoen tegenover -1,1 miljard in 2014.

 

De debiteurendagen (debiteuren / (omzet / 365) omlooptijd van debiteuren) van Heineken lag vorig jaar op 50. In Nederland is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen (mits er contractueel niets is geregeld) en het gemiddelde is 42 dagen. Wat betreft debiteurenbeheer kan Heineken dus nog een flinke optimalisatieslag maken. De concurrent is ze al voorgegaan: Ab InBev ging van 49 dagen in 2014 naar 36 dagen in 2015.

 

Als we ervan uitgaan dat Ab InBev de norm is, dan scoort Heineken redelijk goed op voorraaddagen (= voorraad / (omzet/365). Met een omlooptijd van 30 dagen in 2015 zit Heineken ongeveer op hetzelfde niveau als voorgaande jaren.

Conclusie

Heineken groeit nog steeds en oogt op het eerste gezicht financieel gezond. Wat wel aanzet tot denken is de relatief lage brutomarge als je die vergelijkt met de marge van concurrent Ab InBev. Heineken verwacht dat de winstmarge dit jaar verder zal verbeteren, dus ik ben erg benieuwd.
 

Overige bronnen:

Graydon, De jaarrekening lezen voor Dummies
https://www.finler.nl/liquiditeit/

 

De schrijver

Dat Dinh

Dat Dinh is financieel interim manager bij HighQ. Hij heeft diverse functies in finance & control vervuld.

Neem contact op

Populair