Jaarrekeningjournaal: Vopak 2015

Wat wordt er gedaan aan veiligheid bij Vopak?


Jaarrekeningjournaal: Vopak 2015

Een uitgebreide jaarrekening is een weergave van de cijfers en doelstellingen en beschrijft tevens hoe het afgelopen jaar voor het bedrijf verlopen is. Het is interessant om te zien hoe een gerenommeerd bedrijf als Vopak zaken zoalsbijvoorbeeld veiligheid regelt. Vopak staat bekend om zijn tankopslag van chemicaliën dus veiligheid moet in dit bedrijf een belangrijke rol spelen. In deze blog ga ik door middel van de jaarrekening kijken naar wat er wordt gedaan om de veiligheid binnen Vopak te waarborgen, wat de resultaten zijn van dit beleid en welke factoren eventueel van invloed zijn.   

In navolging van mijn jaarrekeningjournaal over Ahold, gaat deze blog over Vopak. Net als Ahold is Vopak een grote organisatie met groeiende winsten en uitstekende resultaten. Desondanks zeggen deze cijfers niet alles over hoe de situatie bij Vopak is. In deze blog wil ik me focussen op het jaarverslag van Vopak en kijken naar wat er wordt gedaan omtrent veiligheid en of er eventuele tegenstrijdigheden zijn die het veiligheidsbeleid negatief kunnen beïnvloeden.

Vopak is de wereldleider in tankopslag met als specialisatie opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Deze producten worden via het schip naar de terminal en van de terminal naar het transport gebracht, waarbij zeer strikte eisen op het gebied van veiligheid en operatie gelden.

Dat veiligheid een belangrijk onderdeel is binnen Vopak blijkt wel uit het ‘Sustainability Report’. Met name op basis van het ‘Our Assure-programma’ en de Vopak ‘Global SHE Day’,  wordt aandacht besteed aan de veiligheid. Met het ‘Our Assure-programma’ zet Vopak standaarden omtrent mensen, processen en activa op een rijtje en houdt in de gaten of deze legaal worden gehandhaafd. De ‘Global SHE  Day’ is een speciale dag waarop het hele bedrijf een dialoog met elkaar aangaat omtrent veiligheid, gezondheid en de natuur. Dit met als doel om iedereen zich meer bewust te laten worden van deze drie onderwerpen.

Vanaf 2013 wordt gebruik gemaakt van een ‘on-demand online training tool’, welke dient om de werknemer te trainen met betrekking tot veiligheidszaken binnen Vopak. Aan het einde van de training wordt de werknemer ook  getest en hij/zij dient voor deze test een 100% score te behalen. Daarnaast monitort Vopak sinds 2015 de veiligheidsperformance op basis van de American Petroleum Institute Recommended Practice.      

Ondanks de uitgebreide beschrijving omtrent het onderwerp veiligheid binnen de jaarrekening, zijn de resultaten nog niet optimaal. Uit de jaarrekening blijkt bijvoorbeeld dat er gemiddeld iets meer letsel is geweest in 2015 ten opzichte van 2014. Daarnaast was het maximale aantal letselgevallen hoger dan de doelstelling voor 2015. Het aantal proces-incidenten was gelijk aan 2014.  

Veiligheid speelt dus een nadrukkelijke rol binnen Vopak, maar de resultaten blijven iets achter bij de doelstelling. Hoe komt dit? In het jaarverslag zijn drie redenen te vinden die mogelijk een negatieve invloed uitoefenen op de veiligheid.

Ten eerste voert Vopak een beleid uit op basis van ‘Growth Leadership’. Dit houdt in dat men zich focust op het creëren van nieuwe hubs (terminals bij belangrijke scheeproutes). Dit beleid voert men uit vanwege een stijging van de populatie, het BBP en een steeds grotere groeiende afstand tussen de gebieden van productie en consumptie voor de markt van energie en petrochemie. Aangezien men te maken heeft met een groei van terminals op meerdere plaatsen tegelijk, dient dit ook vakbekwaam te gebeuren door de onveilige aard van het werk. Een focus op groei zorgt dus voor meer werk en daardoor is ook grotere focus op veiligheid noodzakelijk.

Ten tweede geeft het jaarverslag aan dat Vopak zich in een volwassen markt begeeft. Om marktvoordeel te behalen, focust men zich op het moderniseren van bestaande terminals. De huidige terminals hebben te maken met goederenstromen die sterk fluctueren wat leidt tot een vraag voor flexibiliteit en snelle dagelijkse korte termijn acties. Wanneer deze terminals zich tevens nog moeten moderniseren, kan dit leiden tot extra druk bij de werknemers.

Ten derde kijk ik naar het ‘Remuneration Report’, welke de jaarlijkse vergoedingen aangeeft van de Raad van Bestuur. In het jaarverslag is te lezen dat veiligheid als één van de vijf key indicators wordt gebruikt voor de korte termijn variabele vergoeding. Wat hierbij interessant is om te zien, is dat veiligheid één van de laagst gewaardeerde targets is. Tevens is van de key indicators, veiligheid de enige die een lagere actual vergoeding krijgt in vergelijking met de target vergoeding (5% om 10% van het huidige basissalaris). Daarentegen heeft de key indicator financial een hogere actual waarde vergeleken met de target (60% om 30%).   

Concluderend vanuit de jaarrekening kan gezegd worden dat er veel aandacht wordt besteed aan veiligheid. Dit is uitgebreid te lezen in het ‘Sustainability Report’ en in het ‘Remuneration Report’ waarin veiligheid wordt beschouwd als één van de vijf key drivers voor de bepaling van het variabele korte termijn salaris van de Raad van Bestuur. Desondanks zal Vopak gefocust moeten blijven om de tegenwerkende factoren te compenseren en tevens om de mooie woorden om te zetten naar het daadwerkelijk behalen van de doelstellingen.


Literatuur

Vopak (2016). Relevant & reliable - Annual report 2015. Verkregen op 30 september 2016 van Vopak.com: https://www.vopak.com/system/files/royal_vopak_ar_2015_ipdfb_0.pdf

Reageren Laat ons weten wat je vindt van deze blog. Velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht.
Naam *
E-mail (wordt niet getoond op de website) *
Reactie *

De schrijver

Walter de Jong

Walter de Jong is financieel interim manager bij HighQ.

Neem contact op

Recente artikelen van Walter de Jong

Populair