SSC: Centralisatie vs. Decentralisatie

De laatste tijd is er een tendens zichtbaar richting het samenbrengen van alle standaard taken die niet direct tot het primaire proces behoren. Hoe krijg je dit in de praktijk voor elkaar?


Traditiegetrouw wordt er binnen bedrijven de vraag gesteld of activiteiten centraal of decentraal moeten worden georganiseerd.

 

De argumenten voor het decentraal organiseren zijn vooral autonomie en flexibiliteit om een eigen bedrijfsvoering in te richten. Argumenten voor centralisatie zijn, zeker in de huidige tijd, vooral kostenbesparing en beheersing. De laatste tijd is er een tendens zichtbaar richting het samenbrengen van alle standaard taken die niet direct tot het primaire proces behoren.

 

Eén van de manieren om te centraliseren is om de activiteiten onder te brengen in een Shared Service Center (SSC). Dit kan zowel intern als extern zijn.

 

Van de in eerste instantie verwachte kostenbesparing en verhoging van de kwaliteit komt in de praktijk onvoldoende terecht(1).

 

Hieronder een aantal aandachtspunten die de realisatie van de hierboven gestelde doelen bevorderen:

 

  • Overtuig de organisatie van de noodzaak en creëer voldoende draagvlak;

  • Zorg voor een nulmeting en een business case die per fase wordt bijgesteld;

  • Ontwikkel een besturingsmodel op basis van klant-leverancier relatie;

  • Ontwikkel het operationele model op functionele basis.
    (Als de activiteiten per klant worden georganiseerd ontstaan er verschillen in de werkwijze en hierdoor zullen beoogde efficiency voordelen niet behaald worden.);

  • Stel een functionaris aan als regievoerder die kennis heeft van de uitbestede activiteit(en);

  • Manage de inrichting van het SSC en de overdracht van de activiteiten als (een) apart(e) project(en) en zorg voor tijdelijke extra capaciteit op de werkvloer.

 

De stap naar het centraliseren van activiteiten is een ingrijpende verandering. Er moet rekening gehouden worden met een proces dat meerdere jaren in beslag kan nemen voordat alle dimensies goed kunnen functioneren. Begin met de processen die snel succes opleveren en vier deze successen ook. Dit creëert draagvlak voor de toekomst.

 

Mijn mening is dat indien de organisatie er niet klaar voor is, dat wil zeggen dat processen nog niet voldoende gestandaardiseerd zijn, er niet moet worden overgegaan tot het vormen van een SSC c.q. het uitbesteden aan een SSC. Alleen indien deze beslissing door de hoogste leiding volledig wordt gedragen zou men dit toch kunnen doen om standaardisatie af te dwingen.

 

In de literatuur is er voldoende informatie aanwezig met betrekking tot het uitbesteden c.q. opzetten van een SSC, maar ik hoop hiermee wat handvatten te hebben aangegeven voor het geval het bij u in de organisatie van toepassing is of gaat worden.

 

  1. (1) Shared service centers, van kostenbesparing naar waardecreatie. J.Strikwerda

 

 

Wilt u reageren op dit artikel? Plaats hieronder uw reactie.

 Klik hier om naar de homepagina van HighQ te gaan.

Reageren Laat ons weten wat je vindt van deze blog. Velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht.
Naam *
E-mail (wordt niet getoond op de website) *
Reactie *

De schrijver

Frank de Boer

Frank de Boer is financieel inteirm manager bij HighQ. Hij heeft diverse functies in finance & control vervuld.

Neem contact op

Recente artikelen van Frank de Boer

Populair