AkzoNobel wil niet speculeren over vijandige overname

Wat houdt een vijandige overname in? En welke beschermingsconstructies zijn er mogelijk?


In diverse kranten en overige mediakanalen kwam het nieuws dat AkzoNobel een derde overnamevoorstel van het Amerikaanse verfconcern PPG Industries heeft afgewezen.
De Amerikaanse PPG Industries heeft aangegeven bij afwijzing van het overnamevoorstel, een vijandige overname niet uit te sluiten.

Een vijandige overname, dat klinkt heel spannend, maar wat houdt een vijandige overname in? En hoe kan een bedrijf zich daartegen beschermen? Ik zal in deze blog uitleggen wat een vijandige overname is en welke beschermingsconstructies mogelijk zijn.

Vijandige overname

In het algemeen hebben aandeelhouders in een vennootschap zeggenschap naar hun deelneming in de onderneming. Kort gezegd: Wie de aandelen heeft, die beslist.

Dat gebeurt vaak niet in het beste belang van de onderneming en haar werknemers, maar in het aandeelhoudersbelang. Een bedrijfsovername waarna de onderneming wordt opgeknipt en de stukken worden verkocht, is bijvoorbeeld waarbij de aandeelhouders maximaal rendement behalen. De onderneming en haar werknemers zullen daar minder blij van worden.

Het bestuur van de onderneming vindt daarom sommige overnamepartners dan ook niet geschikt om zeggenschap te krijgen in de onderneming. Als dat het geval is, wordt gesproken van een vijandige overname. Bestuurders kunnen dan de aandeelhouders aanbevelen om hun aandelen niet aan de potentiële overnemer te verkopen, maar verder heeft het bestuur geen invloed. Het bestuur kan echter wel enkele beschermingsconstructies aanbrengen om de kans op een vijandige overname te verkleinen.

Hierna volgen een aantal van de mogelijkheden die het bestuur van de vennootschap heeft. Dit is bij lange na geen volledige lijst: er zijn veel meer verdedigingsmogelijkheden tegen overnames, waaronder maatregelen die niets met de vennootschap zelf te maken hebben (denk aan de bank die op verzoek van de vennootschap besluit om de vijandige overname niet te financieren).

Preventieve beschermingsconstructies

Uitgifte preferente aandelen:

Meer dan de helft  van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben de mogelijkheid om in geval van een dreigende overname preferente aandelen uit te geven. Het uitgeven van preferente aandelen is dan ook de meest gebruikte beschermingsconstructie. Deze manier van bescherming wordt uitgevoerd doordat de aandeelhoudersvergadering het bestuur de bevoegdheid verleent om in de statuten op te nemen dat er preferente aandelen kunnen worden uitgegeven. Het bestuur geeft een bevriende partij (vaak een stichting) een optierecht om de preferente aandelen te kopen wanneer ze worden uitgegeven. Bij een dreigende overname kunnen dan daadwerkelijk de preferente aandelen worden uitgegeven. Het gevolg van het uitgeven van preferente aandelen aan een bevriende partij is dat de aandelen (en dus de stemrechten) van de vijandige overnemer worden verwaterd.

Uitgifte prioriteitsaandelen:

De uitgifte van prioriteitsaandelen als beschermingsconstructie wordt regelmatig gebruikt. Er worden dan aandelen uitgegeven waaraan bijzondere rechten worden toegekend, zoals het doen van een bindende voordracht voor het benoemen van bestuurders. Het gevolg hiervan is dat degene die een vijandige overname wil doen zijn zeggenschap in de onderneming voor een gedeelte ziet verdwijnen.

Beperking van stemrechten:

Beperking van stemrechten levert ook een mogelijkheid op voor de onderneming om een vijandige overname tegen te houden. Als een aandeelhouder één stem per aandeel, met een maximum van tien stemmen kan hebben in de aandeelhoudersvergadering, kan een partij die 51 van de 100 aandelen overneemt toch maar tien stemmen uitbrengen voor die 51 aandelen. De overige 49 aandelen die in handen zijn van een aantal verschillende partijen, leveren 49 stemmen op. De overnemer zal in een dergelijke situatie geen meerderheid verkrijgen bij een stemming en dus zal de onderneming minder gewild zijn om over te nemen.

Stichting administratiekantoor:

Ook het gebruiken van een stichting administratiekantoor kan de stemrechten op één plaats houden, terwijl de rechten op dividend bij een andere partij liggen. Een vijandige overname kan niet plaatsvinden als de overnemer enkel certificaten kan verkrijgen.

Structuurregime:

Het invoeren van het structuurregime terwijl dat niet wettelijk verplicht is, kan ook worden gezien als een beschermingsconstructie. Gevolg van de keuze voor het structuurregime is dat er een Raad van Commissarissen moet worden ingesteld. Die krijgt dan een aantal bevoegdheden die de aandeelhouders eerst hadden: de invloed van de aandeelhouders op het beleid wordt sterk ingeperkt.

Repressieve beschermingsconstructies

Kroonjuwelen (‘Crown Jewel’):

Deze beschermingsconstructie is eigenlijk geen beschermingsconstructie, maar een dreiging naar de overnemende partij. Het bestuur dreigt in dit geval met het verkopen van de kroonjuwelen (de belangrijkste delen) van de onderneming aan een bevriende partij. De overname wordt voor de vijandige overnemer op die manier een stuk minder interessant, aangezien hij enkel een onderneming met een zak geld krijgt in plaats van de interessante bedrijfsactiviteiten.

Gifpil (‘Poison Pill’):

De gifpil is eigenlijk het tegenovergestelde van de vorige beschermingsmaatregel. Hierbij wordt een zeer oninteressante andere onderneming gekocht (of daar wordt mee gedreigd). Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een onderneming met een grote lap vervuilde grond, waarbij het onduidelijk is wat de schoonmaakkosten zijn. Ook hierbij wordt de onderneming aanzienlijk minder interessant en kan de vijandige overname worden afgeketst. Uiteraard heeft dit wel gevolgen voor ná de afgeketste vijandige overname, aangezien de onderneming dan daadwerkelijk met de ‘rommel’ zit.

Witte ridder (‘White Knight’):

Ook de witte ridder is op zichzelf geen beschermingsconstructie, maar meer een verdedigingsmaatregel tegen een vijandige overname. Hierbij zoekt het bestuur van de vennootschap naar een andere, vriendschappelijke partij die een interessanter bod wil doen. Aandeelhouders zullen daar waarschijnlijk op in gaan, in plaats van op het eerste bod. De witte ridder probeert normaal gesproken een meerderheidsbelang te verwerven in de vennootschap. Is dat niet mogelijk of om een andere reden niet wenselijk, dan kan hij ook een minderheidsbelang (wel meer dan 5%) verwerven. Dat is voornamelijk onhandig voor degene die het vijandige bod heeft gedaan, aangezien hij altijd met een andere aandeelhouder moet vergaderen en hij hem niet kan verplichten om zich te laten uitkopen.

Juridische houdbaarheid van beschermingsconstructies bij een vijandige overname

Op zichzelf zijn de bovenstaande mogelijkheden prima om een vijandige overname tegen te houden, al zijn de mogelijkheden hierin niet eindeloos. Het probleem met beschermingsconstructies is namelijk dat aandeelhouders (kapitaalverschaffers) hun zeggenschap in de onderneming verliezen, terwijl ze wél geld in moeten leggen. Daarnaast kunnen ze hun aandelen niet meer vrijelijk verkopen omdat dat wordt tegengewerkt door het bestuur van de vennootschap.

Er kan worden gezegd dat beschermingsconstructies gewoon zijn toegestaan, tenzij ze in strijd zijn met de statuten of met de wet (bijvoorbeeld doordat ze niet in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid zijn of doordat de bestuurder daarmee zijn taak niet behoorlijk vervult).

Verder zijn ze niet toegestaan als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het verder uitdiepen van de geldigheid of ongeldigheid van beschermingsconstructies gaat verder dan het doel van dit blog. Hierover is veel geschreven, maar ook rechters hebben zich over de toelaatbaarheid van specifieke beschermingsmaatregelen gebogen.

Akzo Nobel

Uitgifte preferente aandelen:

AkzoNobel heeft al de beschikking over een verdedigingswal via de prioriteitsaandelen van de Stichting AkzoNobel. Die geven de Stichting het recht om de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van AkzoNobel te bepalen. De stichting heeft aangegeven die rechten te zullen gebruiken in 'exceptionele omstandigheden', zo blijkt uit het jaarverslag van AkzoNobel.

Onder exceptionele omstandigheden valt onder meer een vijandige overname. Een overname voorkomen kan de stichting niet door van haar benoemingsrechten gebruik te maken, maar het wordt wel een stuk onaantrekkelijker om Akzo in te lijven. Een overnemende partij koopt dan immers een bedrijf, waar ze geen enkele invloed heeft op het bestuur.

Witte ridder (‘White Knight’):

Daarnaast kan AkzoNobel nieuwe aandelen uitgeven tot een maximum van 10% - 20% van het uitstaande aandelenkapitaal – maximaal 20% ‘in geval van fusie of overname’. Die aandelen zou het concern kunnen plaatsen bij een bevriende partij. Ook kan het management van AkzoNobel tot maximaal 10% van de uitstaande aandelen op de markt inkopen en houden, en bij een bevriende partij onderbrengen.

Conclusie

Aandeelhouders hebben normaal gesproken zeggenschap in een onderneming. Ook kunnen ze hun aandelen meestal vrijelijk verkopen, zelfs aan een partij die niet het beste met de onderneming voor heeft. Als dat gebeurt, kan het bestuur van de vennootschap beschermingsmaatregelen inzetten tegen de vijandige overname. De mogelijkheden hierin zijn zeer divers. Over het algemeen kan worden gezegd dat deze beschermingsconstructies toelaatbaar zijn, tenzij er sprake is van strijd met de statuten, strijd met de wet of van bijzondere omstandigheden.

Momenteel ligt de case van AkzoNobel bij de Ondernemingskamer. Een groep aandeelhouders heeft AkzoNobel voor de Ondernemingskamer gesleept om zo een overname af te dwingen (hoger rendement voor de aandeelhouders). Ik ben benieuwd wat de Ondernemingskamer zal oordelen..

http://www.wetrecht.nl/de-vijandige-overname-beschermingsconstructies/

http://www.ad.nl/economie/akzonobel-wil-niet-speculeren-over-vijandige-overname~ab1fbb3f/)

http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/vennootschapenonderneming/2009/10/VenO_0925-9643_2009_019_010_001

https://fd.nl/ondernemen/1192006/akzonobel-zet-zich-schrap-voor-nieuwe-aanval-van-amerikanen

 

2 reacties
Josef Lewis
maandag 14 januari 2019 om 07:31

Ben je financieel down of heb je een lening nodig om je eigen bedrijf op te zetten of je bedrijf naar een hoger niveau te tillen? We geven lening zo laag mogelijk tegen 2% tarief bieden wij bedrijfslening, huislening enz. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via e-mail: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / WhatsApp: +16626183756, bereik ook onze aanvullende

 

Website: progresivefunding.wordpress.com.. voor meer informatie.

Josef Lewis
maandag 14 januari 2019 om 07:31

Ben je financieel down of heb je een lening nodig om je eigen bedrijf op te zetten of je bedrijf naar een hoger niveau te tillen? We geven lening zo laag mogelijk tegen 2% tarief bieden wij bedrijfslening, huislening enz. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via e-mail: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / WhatsApp: +16626183756, bereik ook onze aanvullende

 

Website: progresivefunding.wordpress.com.. voor meer informatie.

Reageren Laat ons weten wat je vindt van deze blog. Velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht.
Naam *
E-mail (wordt niet getoond op de website) *
Reactie *

De schrijver

Sandeeph Gopisingh

Sandeeph Gopisingh is financieel interim manager bij HighQ. Hij heeft diverse functies in finance & control vervuld.

Neem contact op

Recente artikelen van Sandeeph Gopisingh

Populair