Philips: gezondheidsstrategie in cijfers, succesvol?

Een nieuwe strategische koers voor Philips


Waar denkt u aan bij Philips? Velen zullen Philips kennen als dé producent van licht, in de vorm van een gloeilamp en andere lichtbronnen in latere jaren. Naast licht is Phillips tevens bekend van diverse andere producten. De consument is voornamelijk bekend met producten als radio’s, tv’s en huishoudelijke apparaten. Echter, de focus van Philips is heden ten dage gericht op de gezondheidszorg.

De missie van Phillips is om tegen het jaar 2025 het leven van drie miljard mensen te hebben verbeterd. Om hieraan bij te dragen is de focus strategische gelegd op de gezondheidszorg. Inmiddels is Phillips een belangrijke speler op de Nederlandse markt. Philips en Siemens hebben samen ongeveer 80% van de markt in handen en ontlopen elkaar hierin niet veel. Wanneer we kijken naar de wereldwijde Healthcare markt, wordt 80% van de markt bediend door GE, Philips en Siemens. In 2014 heeft Philips zich opgesplitst in twee zelfstandige bedrijven; één bedrijf voor gezondheid en consument en één voor Philips Lightning. Philips heeft tevens kenbaar gemaakt het belang in de Lightning branche te willen afbouwen.

Resultaat 2016

Over het boekjaar 2016 rapporteert Philips een omzet van 24,5 miljard euro, dit is een nominale stijging van 1,1% op groepsniveau ten opzichte van 2015. Rekening houdend met valuta-effecten rapporteert Philips een stijging van 2,7%. Dit is een mooi resultaat maar valt tegen in vergelijking met de stijgende lijn van 13,3%, die Philips in 2015 toonde ten opzichte van 2014. Daarentegen kan Philips wel een zeer sprekend concernresultaat rapporteren. Het resultaat van het concern stijgt namelijk van 659 miljoen euro in 2015 naar een nettoresultaat van 1,5 miljard in 2016. Hiermee weet Philips haar resultaat ruim te verdubbelen.

Philips Groep

jaar

 

delta

2014

2015

2016

 

2014 vs. 2015

2015 vs. 2016

Omzet

21,4

24,2

24,5

 

13,3%

1,1%

EBITA

0,8

1,4

2,2

 

67,1%

62,9%

EBITA % van de omzet

3,8%

5,7%

9,1%

Nettowinst

0,4

0,7

1,5

 

69,1%

114,5%

Netwinst % van de omzet

1,9%

2,9%

6,1%

Tabel 1: Cijfers zijn afkomstig uit het Annual Report 2016 van Philips en worden weergegeven in miljarden

Een aantal jaren geleden heeft Philips haar focus verplaatst naar Healthcare. Om te zien of deze strategie haar vruchten afwerpt, zijn in Tabel 2 de cijfers weergegeven. In 2016 haalt Philips 17,4 miljard van haar omzet uit de Healthcare divisies, dit betekent dat 71,1% van de omzet wordt gegenereerd in deze branche. Dit laat duidelijk de verschuiving van de gekozen strategie zien. Verder rapporteert Philips een afname van 5% in de Lightning divisie. In 2017 zal Philips het belang dat men momenteel heeft in deze divisie verder afbouwen. De omzetstijging die Philips rapporteert in 2016 is voornamelijk afkomstig uit de groei die zij doormaakt in Healthcare. Waar het concern op totaalniveau een nominale groei rapporteert van 1,1%, is dit voor de belangrijkste divisie 3,9%.

Philips Healthcare

jaar

delta

2015

2016

2015 vs. 2016

Omzet

€ 16,8

€ 17,4

3,9%

EBITA

€   1,6

€   1,9

21,6%

EBITA % van de omzet

9,3%

10,8%

Tabel 2: Cijfers zijn afkomstig uit het Annual Report 2016 van Philips en worden weergegeven in miljarden

In Tabel 2 is te lezen dat het Philips is gelukt om een minimale groei te bereiken in 2016. Tevens is het hen gelukt deze omzet efficiënter te behalen. Dit wordt in het jaarverslag verklaard door het behalen van hogere volumes; een betere kostproductiviteit en een daling van ‘restructuring and acquisition-related charges’.

In de historische data van Philips zien we dat de strategie met betrekking tot de Healthcare Business een duidelijk lijn voortzet. Bijvoorbeeld in 1998 werd de Healthcare omzet gerapporteerd gezamenlijk met ‘Business Electronics’, de omzet voor dit segment was destijds 15% van de totale omzet. Deze verhouding is in de loop der jaren gestegen naar 41% (9,6 miljard) in 2013. In 2013 wist Philips een EBITA te behalen in Healthcare van 15% (1,5 miljard) van de omzet. Als we dit vergelijken met de resultaten in 2016 in Tabel 2, moet geconcludeerd worden dat de omzet in deze sector bijna verdubbeld is. Tevens wordt absoluut een beter resultaat geboekt, maar relatief gezien wordt minder verdiend met meer omzet.

Hoe verhoudt dit tot de cijfers van grootste concurrenten Siemens & GE?

Uit de resultaten van Philips is zonder meer een stijgende lijn te ontdekken in de Healthcare performance van de afgelopen jaren. Om het succes hiervan op waarde te kunnen schatten, vergelijken we dit met die van de grootste concurrenten Siemens en GE. Zoals uit Tabel 3 is op te maken, blijkt dat Siemens Healthcare een omzet behaald van 13,5 miljard euro. Echter, Siemens rapporteert een winstmarge van 17,2%, wat vergelijkbaar is met de marge die GE weet te behalen van 17,6%. Dit is een beduidend hogere marge dan Philips laat zien, terwijl beide bedrijven zich niet specifiek richten op de Healthcare markt.

Concurrenten

Siemens

General Electric*

Philips Healthcare

2015

2016

2015

2016

Omzet

€ 13,6

€ 12,9

€ 16,2

€ 17,4

EBITA

€   2,3

€   2,2

  €   2,7

€   3,0

EBITA % van de omzet

16,9%

17,2%

16,4%

17,6%

Tabel 3: Cijfers zijn afkomstig uit het Annual Report 2016 van Respectievelijk Siemens & GE. De cijfers worden weergegeven in miljarden. *Omrekenkoers GE 31-12-2016: 1 USD = 0.9509 EUR; 31-12-2015: 1 USD = 0.9202 EUR

Successtrategie?

Is de gewijzigde strategie een succes? De groei die Philips laat zien is een stijgende lijn. Om van de huidige strategie een groter succes te maken, zal Philips nog meer omzetgroei moeten realiseren. Daarnaast is het van belang dat de groei tevens gepaard gaat met een hogere kosteneffectiviteit. De concurrenten in de markt laten een duidelijk betere winstmarge zien op hun Healthcare-performance.

 

http://www.ed.nl/default/ge-healthcare-is-achterstand-op-philips-en-siemens-aan-het-inlopen~a19e2d6b/

https://fd.nl/ondernemen/1134663/nieuwe-philips-healthtech-verschuift-de-lijnen-van-het-speelveld

https://fd.nl/ondernemen/1199511/philips-verkoopt-kwart-aandelen-philips-lighting

http://www.philips.com/static/annualresults/2016/PhilipsFullAnnualReport2016_English.pdf

http://www.philips.com/c-dam/corporate/about-philips/investors/financial-results/annual-reports/FinancialStatements_AR98-12935.pdf

http://www.annualreport2013.philips.com/content/download/index_en.html

 

De schrijver

Jeffrey Crama

Jeffrey Crama is financieel interim-manager bij HighQ

Neem contact op

Recente artikelen van Jeffrey Crama

Populair