Derdenverklaring bij de NOW-regeling

Bedrijven die jaarlijks groeiende of stabiele omzetcijfers kenden, zagen de omzetcijfers ineens sterk dalen als gevolg van de coronamaatregelen. Om bedrijven met een omzetdaling te steunen, is de TijdelijkeNoodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen.
Derdenverklaring NOW-regeling

Nu we richting het einde van 2020 gaan, kunnen we stellen dat 2020 een jaar voorin de geschiedenisboeken zal worden waar we nog vaak naar terug zullen kijken. Bedrijven die normaal enkel met de feestdagen of zelfs helemaal nooit hun deuren sluiten, moesten ineens hun deuren sluiten. Bedrijven die jaarlijks groeiende of stabiele omzetcijfers kenden, zagen de omzetcijfers ineens sterk dalen. Om bedrijven met een omzetdaling te steunen, is de TijdelijkeNoodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen.

Vanaf 2 april 2020 hebben bedrijven in Nederland de mogelijkheid gekregen om met de NOW-regeling aanspraak te doen op een tegemoetkoming in de loonkosten als zij een omzetverlies van minstens 20% verwachten. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetverlies van minstens 30%. De NOW-regeling kent tot nu toe drie varianten. Deze varianten hebben allemaal betrekking op een ander tijdvak. Daarnaast kunnen de regels omtrent het percentage omzetverlies per variant verschillen. In onderstaand overzicht zijn de verschillende varianten van de NOW-regeling te zien, de periode waarop de NOW-regeling van toepassing is en het minimale percentage omzetverlies wat een bedrijf moet hebben om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Na afloop van de subsidieperiode van NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0 moet de werkgever een definitieve aanvraag indienen. In deze aanvraag moet aangegeven worden hoeveel omzetverlies er daadwerkelijk is gerealiseerd. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag, moet de werkgever bij deze aanvraag een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde bijvoegen. De vraag is nu wanneer u als werkgever verplicht bent om een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige bij te voegen. Er zijn drie mogelijkheden die van toepassing kunnen zijn op uw bedrijf, namelijk:

1. Geen verklaring:


Als werkgever hoeft u geen verklaring bij te voegen indien:

  • Het voorschot minder is dan €20.000
  • Het definitieve subsidiebedrag minder is dan €25.000

2. Verklaring van een derde:


Bij een verklaring van een derde wordt er door een externe partij vastgesteld dat er daadwerkelijk een omzetverlies geleden is.
Als werkgever bent u verplicht een verklaring van een derde bij te voegen indien:

  • Het voorschot groter is dan €20.000
  • Het definitieve subsidiebedrag groter is dan €25.000

3. Accountantsverklaring:


Bij een accountantsverklaring wordt er door een externe partij vastgesteld dat er daadwerkelijk een omzetverlies geleden is.
Als werkgever bent u verplicht eenaccountantsverklaring bij te voegen indien:

  • Het voorschot €100.000 of meer bedraagt
  • Het definitieve subsidiebedrag €125.000 of meer bedraagt

Werkzaamheden bij een derdenverklaring

Als bij de definitieve aanvraag blijkt dat u als werkgever verplicht bent om een derdenverklaring bij te voegen, zal er een externe partij ingeschakeld moeten worden die vaststelt dat er daadwerkelijk een omzetverlies van minimaal 20% is geleden. De externe partij zal verschillende werkzaamheden bij u als werkgever gaan uitvoeren. Allereerst zal er een gesprek met de leiding van de organisatie plaatsvinden over de totstandkoming van de aanvraag tot vaststelling, de structuur van de organisatie en de gevolgen hiervan voor de aanvraag. Daarna zal de deskundige derde specifieke werkzaamheden gaan uitvoeren die leiden tot het aan kunnen tonen van de omzetdaling. Denk hierbij aan het bekijken van een aantal facturen, creditboekingen, aansluitingen van de administraties en uitbetaling van de lonen. Wanneer er door de deskundige derde afwijkingen geconstateerd worden, zal de werkgever deze afwijkingen moeten herstellen. Daarna kan de deskundige derde, als er gebleken is dat de werkgever inderdaad een omzetdaling van minimaal 20% heeft, de verklaring afgeven. HighQ kan als externe deskundige partij een derdenverklaring afgeven. Benieuwd geworden naar hoe HighQ jouw organisatie verder kan helpen bij de NOW-regeling? Neem dan direct contact met ons op.

Contact

E-mail info@highq.nl
Telefoon: 0348-460411

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over HighQ en heb je een vraag over de wereld van finance en data? Stel dan gerust jouw vraag. We helpen je graag verder.

HighQ Helpt Jou Verder

Aanmelden nieuwsbrief