Financieel risicomanagement

Om een organisatie goed te kunnen managen, is risicomanagement onmisbaar. Het in kaart brengen van alle risico’s die jouw organisatie kunnen raken, helpt bij het tijdig signaleren en, indien mogelijk, bij het voorkomen van knelpunten. Bovendien wordt de vraag om op ieder moment te kunnen aantonen hoe je je risico’s beheerst, steeds groter. Risico’s kunnen zich voordoen op allerlei gebieden binnen je organisatie. Denk bijvoorbeeld aan data compliance en IT-security. Maar ook aan risico’s die ontstaan door samenwerking met partners en aan strategische risico’s.
Financieel risicomanagement

Om een organisatie goed te kunnen managen, is risicomanagement onmisbaar. Het in kaart brengen van alle risico’s die jouw organisatie kunnen raken, helpt bij het tijdig signaleren en, indien mogelijk, bij het voorkomen van knelpunten. Bovendien wordt de vraag om op ieder moment te kunnen aantonen hoe je je risico’s beheerst, steeds groter. Risico’s kunnen zich voordoen op allerlei gebieden binnen je organisatie. Denk bijvoorbeeld aan data compliance en IT-security. Maar ook aan risico’s die ontstaan door samenwerking met partners en aan strategische risico’s.

Wat is financieel risicomanagement?

Financieel risicomanagement is een continu proces dat financiële risico’s identificeert en op waarde schat. Ook wordt de kans van optreden van de risico’s berekend en wordt er gekeken naar hoe de bijbehorende gevolgen beheersbaar gemaakt kunnen worden. Aan de hand van deze continue analyses wordt er bijgestuurd op managementniveau. Financieel riskmanagement gaat een stap verder dan alleen je onderneming beschermen tegen risico’s: het gebruikt de kansen die erin verscholen liggen ook. Want waar risico’s zijn, liggen ook kansen.

Verschillende manieren van financieel risicomanagement

Er zijn verschillende manieren om risicomanagement in je onderneming toe te passen. Dit is vooral afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de organisatie, hoe minder expliciet het risicomanagement wordt toegepast. Dit heeft vooral te maken met budget, want financieel risicomanagement is voor iedere onderneming belangrijk.  

Wanneer de ervaringen van elk project genoteerd worden, om hier in het gevolg van te kunnen leren, dan spreken we over financieel risicomanagement op projectbasis. Financieel risicomanagement kan zich ook richten op specifieke afdelingsprocessen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bewust en onbewust financial risicomanagement, ook wel impliciet en expliciet financial risicomanagement.

Voordelen van financieel risicomanagement inzetten

Door adequaat financieel risicomanagement is je organisatie zich bewust van de mogelijke kansen en gevaren die haar activiteiten met zich meebrengen. Risico’s worden vroegtijdig in kaart gebracht en het management kan hier de bedrijfsvoering op aanpassen. Keuzes kunnen nog bewuster gemaakt worden en risico’s bewust genomen worden. De grootte van het risico kan worden weergegeven door de volgende formule: “Grootte van het risico = kans van optreden x gevolg voor de organisatie” Een grote kans van optreden betekent namelijk niet per definitie een groot risico, omdat de nadelige gevolgen naar verhouding klein kunnen zijn.

Risicobereidheid

Het risico is in kaar gebracht: en dan? Dan zijn er verschillende manieren om als organisatie te reageren op dit risico. De reactie is afhankelijk van de risicobereidheid van de onderneming. We onderscheiden drie verschillende risicohoudingen:

1. Risico-neutrale houding: dit komt naar voren wanneer bij een beslissing met verschillende keuzes dezelfde verwachte waarden naar voren komen

2. Risico-averse houding: hier heeft men de voorkeur voor zekerheid en mijdt men onzekerheden, indien mogelijk

3. Risico-zoekende houding: hier geldt precies het omgekeerde. Hierbij durft men de gok op grotere negatieve gevolgen wel aan

10 tips in financieel risicomanagement

1. Wees je als onderneming bewust van je risicobereidheid

2. Het hoeft niet duur te zijn: kijk naar wat past bij jouw organisatie qua tijd en kosten die je in het risicomanagement stopt

3. Focus op de belangrijkste risico’s: kijk hiervoor niet alleen naar de impact van het risico, maar ook naar de kans dat het gebeurt

4. Zorg dat het belang van het risicomanagement helder is voor de organisatie

5. Het risicomanagement dient bij te dragen aan het behalen van je doestellingen

6. Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling: optimaliseer deze taakverdeling na elk project/kalenderperiode

7. Het risicomanagement dient als leidraad voor het management

8. Kijk niet alleen naar financiële risico’s: kijk eens verder, waar wordt de onderneming verder aan blootgesteld? En heeft dit indirect of op langere termijn ook effect op de financiën?  

9. Het proces staat niet stil: hebben aanpassingen in de bedrijfsvoering effect op de eerder bepaalde risico’s?  

10. Kijk goed naar welke reactie het beste bij jouw onderneming past: vermijden, verminderen, overdragen of accepteren van het risico. Een risico-analyse draagt natuurlijk niks bij als er geen passende reactie op de risico’s wordt gegeven.

Hoe brengt HighQ risicomanagement verder?

HighQ heeft op basis van haar jarenlange ervaring de Risk Scan ontwikkeld, een risicomanagement scan om organisaties te helpen bij het op tafel krijgen van alle risico’s. Onze finance professionals kunnen voor jouw organisatie vrij snel een compleet risicobeheersingsmodel opzetten en zo een aantal risico’s van tafel vegen.

HighQ werkt samen met partners voor het inzetten van softwareoplossingen ter ondersteuning van risicomanagement. We schuiven graag bij je aan om te kijken hoe we jouw risicomanagement proces met een geschikte risicobeheersingstool kunnen automatiseren.

Zo brengt HighQ risicomanagement verder!

Wil je meer weten over financieel risicomanagement? Download dan hier onze whitepaper “Risicomanagement”.

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over HighQ en heb je een vraag over de wereld van finance en data? Stel dan gerust jouw vraag. We helpen je graag verder.

HighQ Helpt Jou Verder

Aanmelden nieuwsbrief