Financiële rapportages: meten is weten

Geen enkele organisatie kan zonder adequate rapportages om inzicht te geven in de status van de organisatie en de verschillende processen. Een rapportage is de verslaglegging van een onderzoek, veelal bestaande uit grafieken en tabellen die resultaten schematisch en overzichtelijk weergeven. Of het nu gaat om een liquiditeitsbegroting of diverse KPI-rapportages: meten is weten. In deze tijd komt steeds meer data beschikbaar, welke inzichtelijk gemaakt moet worden. En tegelijkertijd stellen we hoge eisen aan de tijdigheid, juistheid en volledigheid van informatie en rapportages.
Financiële rapportages: meten is weten

Geen enkele organisatie kan zonder adequate rapportages om inzicht te geven in de status van de organisatie en de verschillende processen. Een rapportage is de verslaglegging van een onderzoek, veelal bestaande uit grafieken en tabellen die resultaten schematisch en overzichtelijk weergeven. Of het nu gaat om een liquiditeitsbegroting of diverse KPI-rapportages: meten is weten. In deze tijd komt steeds meer data beschikbaar, welke inzichtelijk gemaakt moet worden. En tegelijkertijd stellen we hoge eisen aan de tijdigheid, juistheid en volledigheid van informatie en rapportages.

Wat voor soorten financiële rapportages zijn er?

Financiële rapportages geven dus inzicht in geldstromen over een bepaalde periode. Op basis van de data uit de rapportages, kun je als onderneming bijsturen om je doelstellingen te behalen. Er zijn verschillende soorten rapportages.  

De bekendste is de jaarrekening: elk bedrijf is verplicht een jaarrekening op te stellen met de winst- en verliesrekening en balans van de onderneming. Periodieke afsluitingen geven op een kortere termijn nog specifieker inzicht over een bepaalde periode. Rapportages kunnen ook nog specifieker focussen op een onderwerp, zoals debiteuren of een bepaalde KPI. Hieronder geven we een overzicht van 4 rapportages waar je, als onderneming met grip op haar financiën, niet zonder kunt.

4 rapportages die iedere ondernemer nodig heeft

  1. Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting maakt, naast de balans en het kasstroomoverzicht, onderdeel van de jaarrekening en geeft inzicht in de behaalde opbrengsten en de gemaakte kosten. Dit wordt ook wel de winst-en-verliesrekening of resultatenrekening genoemd.

  1. Periodeafsluiting

We stipten het net al even aan maar periodeafsluitingen geven dus inzicht in financiën over een bepaalde periode. Dit kan een dag-, maand-, kwartaal- of jaarafsluiting zijn. Meer over periodeafsluiting en wat HighQ hierin kan betekenen voor jouw onderneming lees je in onze blog “Wat is periodeafsluiting?”.  

  1. Liquiditeitsbegroting

Waar een exploitatiebegroting inzicht geeft in de opbrengsten en kosten, geeft een liquiditeitsbegroting inzicht in de uitgaven en inkomsten.

  1. Voorraadbeheer

Met een overzichtelijk voorraadbeheer, is het voor de onderneming altijd inzichtelijk wat (de waarde van) de voorraad over een bepaalde periode is (geweest). Zo weet je als onderneming wat je aan waarde in het bedrijf hebt en wat dit op gaat leveren. Ook kan hiervan geleerd worden bij het inkoopproces.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Door tijdig en duidelijk te rapporteren, kan worden bijgestuurd. Aan de hand van deze rapportages wordt strategische besluitvorming bepaald. De ontvangers van deze rapportage zijn doorgaans belanghebbenden bij het bedrijf en haar resultaten, de stakeholders, dit zijn bijvoorbeeld investeerders. Zo is voor hen uitgebreide informatie overzichtelijk weergegeven in behapbare brokken.  

Van belang hierin is dat je bij het opstellen van de rapportage duidelijk hebt wat de boodschap is. Komt deze boodschap duidelijk naar voren in je rapportage? Of is er kans op ruis, door bijvoorbeeld te veel informatie in één overzicht? De beste rapportages zijn duidelijk, simpel te lezen en bevatten vernieuwende informatie. Maar ze zijn ook afgestemd op de ontvanger, de informatie moet immers wel begrepen worden.  

Met behulp van financiële rapportages krijg je grip op je cijfers. Zo kan er tijdig worden geconstateerd of bepaalde KPI’s gehaald gaan worden, en indien nodig worden bijgestuurd. Processen worden aan de hand van rapportages inzichtelijk gemaakt en kunnen worden geoptimaliseerd. Hiervoor moeten de benodigde gegevens natuurlijk wel worden verzameld. Meer hierover lees je in onze blog “Wat is record to report?”.

De impact van financiële rapportages

Doordat je als onderneming meer grip krijgt op je cijfers en processen, kun je gegronde beslissingen nemen en bijsturen op beleidsniveau. Ook het risico bij het maken van keuzes wordt verkleind: je maakt immers keuzes op basis van actuele en juiste informatie. De onderneming kan aan de hand van periodeafsluitingen ook onderbouwde doelstellingen opstellen voor toekomstige perioden. Een onderneming die nauwkeurig aan de slag gaat met financiële rapportages, weet wat ze doet.

Hoe brengt HighQ rapportages verder?

HighQ komt graag bij je aan tafel voor het opzetten en optimaliseren van rapportages. Onze finance professionals snappen precies wat je nodig hebt. Met onze kennis en ervaring helpen wij je met het inventariseren van de informatiebehoefte en stellen we heldere en actuele rapportages samen. Samen maken we de vertaling van informatie naar strategische besluitvorming.

Bij het opstellen van managementinformatie lopen bedrijven vaak aan tegen beperkingen bij het ontsluiten van de benodigde informatie. De Business Intelligence specialisten van HighQ werken met de nieuwste BI-tools, zoals Power BI, om data uit verschillende informatiebronnen te koppelen. En uiteraard richten ze het geheel zodanig in, dat straks ook jouw medewerkers de rapportages kunnen opleveren.

Zo brengt HighQ rapportages verder!

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over HighQ en heb je een vraag over de wereld van finance en data? Stel dan gerust jouw vraag. We helpen je graag verder.

HighQ Helpt Jou Verder

Aanmelden nieuwsbrief