Groei

Waarom is het begrip 'groei' belangrijk? Elk bedrijf, product en dienst die wij nu kennen is ooit gestart met een idee. In de loop van tijd is het gegroeid tot waar het nu, vandaag de dag, is. Maar, groei is niet vanzelfsprekend en ook niet probleemvrij. Er kunnen groeiproblemen ontstaan, in wat voor vorm dan ook.
Groei

In mijn eerdere blog had ik het over de definitie van control, de PDCA cirkel en onze Control scan. Hier kwam ook het Huis van Planning & Control huis (zie de whitepaper ‘Bent u in control’ op de webpagina van onze whitepapers) naar voren, wat een waardevol model is om de planning & control cyclus in te richten.

In deze blog wil ik het hebben over groei. Waarom? Elk bedrijf, product en dienst die wij nu kennen is ooit gestart met een idee. In de loop van de tijd is het gegroeid tot waar het nu, vandaag de dag, is. Maar groei is niet vanzelfsprekend en ook niet probleemvrij. Er kunnen groeiproblemen ontstaan, in wat voor vorm dan ook.

Goed nieuws: het internet staat vol met het onderwerp groei. Ik googelde zelf op de zoekterm: ”bedrijven die te hard groeien” en tot pagina vijf kreeg ik allemaal goede resultaten over tips & trics over groei, over de valkuilen bij groei, verschillende groeipijnen en de top 10 strategieën om te groeien. Uiteindelijk kwam ik op pagina 9 van Google de eerste praktijkcase tegen van een bedrijf dat, volgens de curator, haar faillissement te danken had aan te snelle groei [1]. Volgens dit artikel uit 2009 had Econcern, het betreffende bedrijf, een groeistrategie die gebaseerd was op het doen van overnames. Het doel van het bedrijf was om zo snel en hard mogelijk te groeien. Uiteindelijk bleek dat er bij Econcern meer aan de hand was. Onder andere is het voormalig bestuur aansprakelijk gesteld voor het faillissement vanwege onbehoorlijk bestuur [2] [3] en zijn de controlerende accountants van PWC door de curatoren aansprakelijk gesteld voor schade van de boedel als gevolg van het ten onterechte goedkeuren van de jaarrekeningen over 2006 & 2007 [4]. Hoewel bij Econcern er veel dingen zijn gebeurd, zijn deze gevolgen in mijn ogen grotendeels terug te voeren op een te snelle groei willen maken. Wil je meer weten over Econcern? In 2014 verscheen er een boek over het concern, genaamd Windhandel, geschreven door Siem Eikelenboom & Jorinde Schrijver.

De S-Curve

(Bron: Transformatio)

De S-Curve [5] beschrijft de levenscyclus van een bedrijf, product, dienst of mens in de organisatie. Het model gaat uit van vier fases: opstart, groeien, volwassen worden en verzadigen. Het wordt ook wel gezien als de vier jaargetijden. Op het moment dat het idee in het hoofd zit, zit het nog in de winter. Bij opstart wordt het idee concreet en komt de verkoop op gang. Hier ontstaat de lente. Vervolgens wordt de groei meer volwassen en stijgt de omzet , dit is de zomer. Vervolgens breekt de herfst aan waarin het oorspronkelijke idee een cashcow is geworden en veel geld opbrengt. Maar, verzadiging treedt op en het product, dienst of bedrijf raakt in verval en dan is de winter heel dichtbij. Om door te kunnen groeien is innovatie nodig door bijvoorbeeld een nieuw of verbeterd product op de markt te zetten. In figuur 1, waarin de S-curve weergegeven wordt, zien we die innovatie ook terug in de tweede S-curve die getekend is.

Control bij Groei

In de praktijk is de relatie tussen de innovatie en control niet altijd goed. Door een verhoogd toezicht op investeringsvoorstellen voor nieuwe business kan er een verstikkende werking optreden. Control heeft een waarschuwende en scherpe rol en op het moment dat de afdeling businessdevelopment een gesloten karakter heeft, wil de controller meer grip krijgen. Door deze stevigere grip kunnen potentieel goede initiatieven doodbloeden, waardoor de groei tegengehouden wordt. Het is voor de verschillende afdelingen belangrijk om met elkaar te blijven praten.

Nog weer even naar Control. Control is het geheel van maatregelen, gericht op het optimaal sturen en beheersen van organisaties, primaire processen en kerntaken op basis van vastgestelde KPI’s. Door als afdeling Control te herkennen waar de organisatie nu staat en naartoe wilt, kan control juist bijdragen aan de groei. In de whitepaper ‘Beheersbaar Groeien’ op onze webpagina, behandel ik drie verschillende theoretische groeimodellen en geef ik de samenhang van groei en control per model aan. Benieuwd geworden naar hoe HighQ je organisatie verder kan helpen? Neem dan direct contact met ons op.

Contact

E-mail info@highq.nl
Telefoon: 0348-460411

Bronnenlijst

[1] https://www.volkskrant.nl/economie/gestruikeld-over-te-snelle-groei~ba0e30fb/

[2] https://groene-rekenkamer.nl/2711/voormalig-management-econcern-aansprakelijk-gesteld-voor-tekort-faillissement/

[3] https://www.nu.nl/economie/3787456/top-failliet-econcern-aansprakelijk-gesteld.html

[4] https://sman.nl/lessen-uit-het-faillissement-van-econcern/

[5] https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/waarom-groei/laat-je-bedrijf-groeien-met-inzet-van-de-scurve/#:~:text=De%20s%2Dcurve%20beschrijft%20de,groeien%2C%20volwassen%20worden%20en%20verzadigen

Figuur 1: https://www.transformatio.nl/continueren-door-te-vernieuwen/

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over HighQ en heb je een vraag over de wereld van finance en data? Stel dan gerust jouw vraag. We helpen je graag verder.

HighQ Helpt Jou Verder

Aanmelden nieuwsbrief