HighQ Academy

Bij HighQ staat de mens centraal. Daarom vinden wij het ook heel belangrijk dat iedereen zich door blijft ontwikkelen tijdens zijn carrière. Hiervoor hebben wij de zogenaamde ‘HighQ Academy’ ontwikkeld. Onze HighQ Academy bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het afnemen van een drietal testen. Op basis van deze testen wordt gekeken hoe jouw basis is. Het gaat om een Boekhoud-, Excel- en Persoonlijkheidstest. Deze testen vormen onder andere het startpunt voor jouw Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP).
 • De zogenaamde ‘Communicatie training’. Deze training bestaat uit een viertal dagen. Deze dagen zal je deelnemen met de zes nieuwste collega’s. Tijdens deze training ga je jouw persoonlijke leerdoelen opstellen en deze verder uitwerken. Ook deze persoonlijke leerdoelen vormen het startpunt voor jouw Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP).
 • Bij ons hebben we zeven avonden in het jaar die in een bepaald thema staan. Van de zeven themabijeenkomsten zijn er twee ‘Funevents’. Hier moet worden gedacht aan een BBQ, poldersporten, borrel, etc. De overige vijf themabijeenkomsten zijn vakinhoudelijke sessies. Hier wordt een bepaald thema behandeld. Vaak ook door een spreker. Het leuke van deze avonden is dat je kennis wordt vergroot, maar dat je ook al je collega’s ziet die op diverse opdrachten zitten. Zo kan je weer gezellig bijpraten met elkaar, maar ook ervaringen/problemen met elkaar uitwisselen.
 • Bij HighQ maken wij gebruik van het mentorschap. Als junior en medior medewerker krijg je een senior collega als mentor aangewezen. Tijdens jouw carrière bij HighQ zal deze senior collega jou begeleiden en helpen tijdens het werk, maar ook in jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit op zowel vakinhoudelijk vlak, maar ook voor jou als persoon. Deze mentor is voor jou te allen tijde een sparringspartner.

  Daarnaast zijn onze accountmanagers nauw betrokken bij onze interim managers. De accountmanagers plaatsen niet alleen de interim managers bij de opdrachtgevers, maar ook houden zij continu contact met de interim managers tijdens de opdracht. De accountmanagers kijken hoe de opdracht verloopt, waar de knelpunten liggen en hoe dit opgelost kan worden. Ook zij vormen een sparringspartner voor jou.
 • Bij ons is er de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen. Deze opleidingen worden altijd afgestemd met jouw mentor.
 • Wij faciliteren naast externe ook interne opleidingen. Zo hebben wij in het verleden IRFS, LEAN en Project Control opleidingen aangeboden. Dit jaar zullen wij Data Analyse & Process Mining aanbieden.
 • Om intern vragen en knelpunten met collega’s te kunnen delen hebben wij een intranet omgeving ontwikkeld. Hier kan je jouw punt inbrengen en krijg je input van je collega’s. Zo sta je er nooit alleen voor!
 • Als je op een nieuwe opdracht begint stel je binnen drie weken na aanvang van de opdracht een Dienstverleningsplan (DVP) op. Hierin beschrijf je de doelstelling van de opdracht en binnen welke kaders de opdracht ingevuld moet worden. Deze DVP dienst (na goedkeuring door de opdrachtgever en accountmanager) als leidraad voor de voortgangsgesprekken. Ook zorgt dit voor bewustwording tijdens de opdracht.

  Ook stel je binnen drie weken een Wie-Wat-Waar (WWW) op. Deze wordt gedeeld met collega’s op het intranet om de onderlinge binding met elkaar te vergroten.