Unilever vs Nestlé: Wie doet het beter?

Unilever vs Nestlé wie doet het beter

Benieuwd hoe de onderneming Unilever in het jaar 2017 heeft gepresteerd? In deze blog wordt dit nader onderzocht door de cijfers van Unilever met zijn grootse concurrent Nestlé te vergelijken.

Terwijl de medewerkers van de financiële afdeling druk bezig zijn om de jaarrekening over 2017 af te ronden, ga ik in deze blog kijken naar de resultaten van Unilever over het eerste halfjaar van 2017.

Veel mensen kennen de naam Unilever, maar weten niet precies wat Unilever is en doet. Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van veel verkochte consumentengoederen. Onder Unilever vallen diverse grote merken zoals Calvé, Andrélon en Unox. Het logo van Unilever is dan ook opgebouwd uit verschillende iconen die symbolisch zijn voor het bedrijf. Zo is er bijvoorbeeld onderaan een vis te zien die vers eten, de zee en de bronnen van de natuur symboliseert.

De cijfers

Om te kunnen concluderen dat een bedrijf financieel gezond is dient er verder gekeken te worden dan de nettowinst over een betreffende periode. Er dient dieper op de nettowinst te worden ingegaan en op een aantal andere kengetallen. Ook is het belangrijk om deze te vergelijken met een concurrent. Voor deze blog wordt als vergelijking de grootste concurrent van Unilever gebruikt, Nestlé.

Winst

Allereerst wordt er gekeken naar de nettowinst. Eerder is gezegd dat dit niet het enige is waar naar gekeken wordt, maar winst blijft een belangrijk onderdeel bij een bedrijf.

Zoals te zien in grafiek 1 is Nestlé de voorloper wat betreft de nettowinst, echter heeft Unilever de meeste progressie gemaakt in het afgelopen jaar. Zij hebben een stijging gehad van bijna 24% tegenover een stijging van 10% van Nestlé.

Grafiek 1: Nettowinst in duizenden. Bron: nl.investing.com

Als er wordt gekeken naar de nettowinstmarge en naar de Return on Investment (ROI) dan wint in beide gevallen Unilever het van Nestlé. Er zit een verschil tussen van iets meer dan 1,5% wat betreft de nettowinstmarge. Ook bij de ROI is een verschil terug te zien, namelijk van ongeveer 7,5%.

Dit verschil is ook terug te zien in tabel 1 als er wordt gekeken naar de nettowinst per medewerker. Bij Unilever is de nettowinst per medewerker bijna 37% hoger dan bij Nestlé.

Grafiek 2: Nettowinstmarge en ROI. Bron: nl.investing.com

Tabel 1: Nettowinst per medewerker. Bron: nl.investing.com

Tabel 1: Nettowinst per medewerker. Bron: nl.investing.com

Grafiek 3 geeft een aantal extra kengetallen weer.

Grafiek 3: Kengetallen. Bron: nl.investing.com

Quick ratio

De quick ratio laat zien in hoeverre de kortlopende schulden direct kunnen worden afgelost. Hoe hoger het kengetal hoe beter. Ook hierbij “wint” Unilever het van Nestlé. Unilever heeft een quick ratio van 0,63 tegenover een quick ratio van 0,53 van Nestlé. Beide zitten wel boven het marktgemiddelde van 0,42.

Current ratio

Voor de current ratio geldt hetzelfde als de quick ratio. Unilever wint het wederom, echter is het wel zo dat het verschil tussen beide current ratio’s kleiner is dan het verschil van de quick ratio’s. Beide zitten wederom boven het marktgemiddelde.

Long-Term Debt to Equity

In de verhouding van het lang-vreemd-vermogen met het eigen vermogen zit een groot verschil tussen Unilever en Nestlé. Het lang vreemd vermogen van Unilever is bijna evenveel als het eigen vermogen, namelijk 90%. Bij Nestlé is dit maar 18%.

Total Debt to Equity

Opvallend is dat er bij Unilever meer schulden zijn dan eigen vermogen. Unilever heeft een Total Debt to Equity van 121% tegenover 41% van Nestlé.

Conclusie

Nestlé wint het wat betreft de nettowinst. Als er echter dieper op de nettowinst wordt ingegaan dan is te zien dat Unilever het beter doet. De nettowinst per medewerker ligt vele malen hoger dan bij Nestlé. Een belangrijk punt bij Unilever is wel dat zij ervoor hebben gekozen dat de (totale) schulden groter zijn dan of bijna gelijk zijn aan het eigen vermogen. Kortom: Nestlé is groter, maar Unilever doet het beter op basis van bovenstaande kengetallen. Wel moet er goed gelet worden op de schulden. Ik ben benieuwd hoe het nu verder zal gaan.

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over HighQ en heb je een vraag over de wereld van finance en data? Stel dan gerust jouw vraag. We helpen je graag verder.

HighQ Helpt Jou Verder

Aanmelden nieuwsbrief