Privacy statement

Algemene Voorwaarden

Waarom een Privacy statement?

HighQ wil zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en werkt met goed beveiligde informatiesystemen en een helder privacy statement. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

HighQ is sinds 1992 onderscheidend in het aanbieden van totaaloplossingen binnen Finance & Control met (tijdelijke) inzet van goed opgeleide (HBO of WO), ervaren en enthousiaste financials die met passie, plezier en gezond boerenverstand ervoor zorgen dat Controllers, Finance Managers en CFO’s niet meer wakker liggen van onderbezetting, achterstanden, onvoldoende managementinformatie, procesoptimalisaties of een gebrek aan control.

HighQ is gevestigd in Woerden, De Kruipin 1C in Kamerik, 3471 BR. Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het grondrecht van jouw privacy.

Beveiliging: HighQ doet er alles aan om de aan haar toevertrouwde gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Zij heeft daartoe onder andere de volgende maatregelen genomen: Voorlichting gegeven aan onze medewerkers over wat de AVG inhoudt, onze systemen controleren op beveiliging en mogelijke data-lekken. Het produceren van persoonsgegevens op papier drastisch terug te brengen. Opvragen van verwerkingsovereenkomsten bij onze leveranciers.

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen gegevens van:

 • bezoekers website
 • kandidaten en sollicitanten
 • zakelijke relaties

Bezoekers website

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als jij jouw gegevens achterlaat via één van onze contactformulieren op onze website. Als jij een contactformulier invult, slaan wij op:

 • jouw naam
 • e-mailadres

 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

HighQ gebruikt verzamelde gegevens om onze diensten en functies aan te bieden, met inbegrip van werkgeversinformatie.

Kandidaten en sollicitanten

Bij inschrijving slaan wij op:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • geboortedatum en geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), LinkedInadres en motivatie;
 • informatie over opleiding, stages,
 • trainingen en werkervaring;
 • indien van belang, referenties en getuigschriften.

 

Als jij voor HighQ gaat werken, werkt of hebt gewerkt, slaan wij op:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie van ID bewijs en, indien van toepassing, jouw werkvergunning;
 • overige gegevens ten behoeve van uitvoering personeels-, salaris- en verzuimregistratie, rekening houdend met de fiscale, juridische en overige wetgeving.

 

Wanneer je als ZZP’er voor HighQ wilt gaan werken, werkt of hebt gewerkt slaan wij bovengenoemde persoonsgegevens alleen op als deze relevant en vereist zijn. Voor ZZP’ers worden ook ondernemingsgegevens opgeslagen.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

Voor de bemiddeling van Financials voor interim opdrachten en voor vaste functies dient HighQ een goede match te maken. Onder een goede match wordt begrepen dat een kandidaat goed aansluit bij een vraagstelling van een klant. De volgende zaken worden meegenomen bij een match:
Vanuit een interview met de kandidaat wordt een beeld verkregen van de persoonlijke eigenschappen van een kandidaat om te toetsen of een kandidaat in
de cultuur van de klant past.
De CV geeft inzicht in de personalia, opleidingen en ervaring. M.a.w. sluiten de skills en ervaring aan bij de opdracht of functie en is het woon/werk verkeer
acceptabel.

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering en advies. Tevens verzamelen wij je gegevens voor onze en personeels- en salarisadministratie.

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij slaan alleen die gegevens op welke voor ons noodzakelijk zijn om het betreffende proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Enkele gegevens zijn hierbij verplicht. Optionele gegevens kun je naar eigen belang invullen. Hoe meer (optionele) gegevens jij beschikbaar stelt / vastlegt, hoe beter HighQ haar dienstverlening op jouw behoefte kan afstemmen.

Een kandidaat of sollicitant die reageert op een vacature op onze website schrijft zich in via onze website. Daarnaast worden ook kandidaten ingeschreven die geïnteresseerd zijn in toekomstige vacatures. Na inschrijving ontvang je een login en een account om je gegevens aan te passen en/of te updaten.

Zakelijke relaties

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou:

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede relatie met je te kunnen onderhouden;
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens: wij verzamelen jouw gegevens om;

 • de overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met je te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met je te onderhouden, om;
  • je aanbiedingen te kunnen doen en informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voorjou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in);
 • om te kunnen factureren;
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
 • om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of jou beter van dienst te
  kunnen zijn.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of
 • beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden hebben zoals een wettelijke
  verplichting, om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
  overdracht van je gegevens.

Ook heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van HighQ.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken

 • als je jezelf hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor
  afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt;
 • Je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen;
 • Wil je je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen dan kun je contact met ons opnemen via info@highQ.nl

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Medewerkers: Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier van medewerkers geldt een fiscale bewaarplicht. Voor andere gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat de werknemer uit dienst is.

Sollicitatiegegevens worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert. Wel kan de sollicitant toestemming geven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Een termijn van maximaal 2 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure wordt hierbij aangehouden.

Kandidaten: de bewaartermijn die HighQ aanhoudt voor kandidaten is 2 jaar. Na 2 jaar wordt opnieuw gevraagd of de kandidaat ingeschreven wil blijven staan.

Zakelijke relaties: Onder zakelijke relaties vallen opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en enkele andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

HighQ slaat de persoonsgegevens op van de contactpersoon waarmee wij zaken doen. Dit doen wij om onze relaties op de hoogte te stellen van onze dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden en onze overeenkomst te sluiten en te onderhouden.

HighQ onderstreept het belang van onze huidige relatie en gezamenlijke toekomst en blijft graag voorzien in jouw wensen. Ondanks dat wij graag met je in contact blijven en je op de hoogte willen houden van onze diensten begrijpen wij het als je bepaalde gegevens wilt aanpassen, verwijderen of inzien. Via onderstaand contact kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Contact

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt die verband houden met de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met de Privacy medewerker, 0348-460411, info@highq.nl.

HighQ behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je altijd vinden op onze website.

Kamerik, 11 juni 2020